Головна

Визначення

  1. Amp; Задача 9.2 Визначення категорії приміщення цехуфарбування
  2. А) виготовлення фільтруючого патрону для визначення концентрації ацетилену
  3. А) визначення швидкостей точок
  4. Б) визначення прискорень точок
  5. Вибір установок прицілу, точки прицілювання і визначення бокових поправок.
  6. Визначення
  1. глобалізація 1. Розмежування певних видів діяльності між окремими країнами, що передбачає обмін факторами і результатами виробництва.  
  2. мито 2. Форма зовнішньоекономічних зв'язків, яка передба-чає переміщення товарів і факторів виробництва між країнами.  
  3. демпінг 3. Товари і послуги, які країна купує в інших країн.  
  4. автаркія 4. Відношення експортних цін до імпортних.  
  5. зовнішня торгівля 5. Товари і послуги, які одна країна продає іншим.  
  6. міжнародний поділ праці 6. Сукупність національних економік, що мають спільні економічні інтереси та пов'язані різними діловими зв'язками.  
  7. ембарго 7. Всебічне поглиблення взаємозалежності країн та регіонів.  
  8. адвалерне мито 8. Податок на імпортний товар.  
  9. структура експорту 9. Кількісне обмеження на ввезення товару з інших країн.  
  10. захисне мито 10. Ізольованість економіки країни від економіки інших країн.  
  11. умови торгівлі 11. Продаж товару на міжнародних ринках, за цінами нижчими від витрат виробництва.  
  12. фіскальне мито 12. Міжнародна організація, що регулює світові торгівельні відносини.  
  13. квота 13. Мито, яке накладається на вироби, які не продукують у країні.  
  14. СОТ 14. Мито призначене для захисту вітчизняного виробника.  
  15. експортний потенціал країни 15. Мито, яке застосовує країна-імпортер певного товару для нейтралізації переваг, котрі здобуває її торгівель-ний партнер, використовуючи експортні субсидії.  
  16. компенсаційне мито 16. Обсяг виробленої продукції, який країна може продавати на світовому ринку без будь-якої шкоди для задоволення своїх внутрішніх потреб.  
  17. імпорт 17. Питома вага різних товарних груп у загальному обсязі експорту.  
  18. специфічне мито 18. Заборона урядом ввезення чи вивезення товарів.  

Визначення

Термін

  19. світове господарство 19. Мито, яке встановлюється у вигляді фіксованої суми з одиниці виміру (ваги, площі, об'єму тощо) імпортованого виробу.  
  20. експорт 20. Мито, яке запроваджують у вигляді відсотка від митної вартості товару.  


Українсько-англійський словник ужитих термінів | Виберiть правильну вiдповiдь

Виберіть правильну відповідь | ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ. СУКУПНИЙ ПОПИТ І СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ | Українсько-англійський словник ужитих термінів | Впишiть номер визначення кожного термiна | Українсько-англійський словник ужитих термінів | Впишiть номер визначення кожного термiна | Українсько-англійський словник ужитих термінів | Визначення | Виберiть правильну вiдповiдь | ГОСПОДАРСТВІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати