На головну

практичні завдання

  1.  I. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
  2.  II. Вивчіть наведені нижче репродукції і виконайте завдання.
  3.  IX. тестові завдання
  4.  N-мірні випадкові величини. Способи їх завдання
  5.  Workload management (Запуск грід-завдання)
  6.  Аудиторні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські)
  7.  Аудиторні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські) - очна форма навчання

завдання 1Матеріаломісткість Мп = 4 кг / шт., Ціна матеріалу Цм = 0,3 руб / кг, середня зарплата Фл = 18 тис. Руб. / Чол / рік, продуктивності праці Пл = 1800 шт / чол, норма амортизації ? = 10%, норма відрахувань на ремонт ? = 5%, питомі виробничі фонди fосн = 21 тис. руб. / од. годинної продуктивності, коефіцієнт змінності КСМ = 0,5; календарний фонд часу ?кал= 8760 год / рік, інші витрати ? -30% від постійних витрат.

завдання 2 Обсяг виробництва П1 = 15 тис. Од. / Рік, П2 = 20 тис. Од. / Рік., Якщо відома залежність себ-ти від обсягу: S = 30 * 103/ П + 2.

Визначити величину зміни собівартості промислової продукції ?S.

завдання 3 Підприємство реалізувало за період 23 475 т продукції за ціною 3 750 руб. / Т; повна собівартість одиниці продукції дорівнює 3 068 руб. / т. У тому ж періоді реалізовано зайве обладнання на суму 353 тис. Руб .. Сума позареалізаційних доходів за аналізований період - 10 тис. Руб. Податок на прибуток - 24%.

Розрахуйте прибуток від реалізації продукції, прибуток до оподаткування (валову), чистий прибуток.

завдання 4У цеху вироблено 200 шт. вироби А і 400 шт. вироби Б. Складіть кошторис витрат на виробництво по цеху і калькуляцію собівартості кожного виду продукції.

Таблиця 2 Вихідні дані для завдання

 показники  всього  на вироби
А Б
 1) Заробітна плата виробничих робітників
 2) Основні матеріали
 3) Зарплата адміністративно-управлінського персоналу - -
 4) Заробітна плата допоміжних робітників - -
 5) Амортизація будівлі - -
 6) Електрична енергія на технологічні цілі
 7) Електрична енергія на освітлення цеху - -
 8) Амортизація обладнання - -
 9) Інші витрати - -

завдання 5 При створенні підприємства його власник вклав суму 200 тис. Руб. Процес виробництва здійснюється в будівлі, яке до організації підприємства він здавав в оренду. Орендна плата становила 50 тис. Руб. / Рік. До організації заходу його засновник був найманим менеджером з річною заробітною платою 100 тис. Руб.

Таблиця 3 Показники діяльності підприємства

 показники  значення
 Обсяг виробництва, од.  10 000
 Ціна (без ПДВ), грн. / Од.  1 000
 Середньорічна вартість основних засобів, тис. Руб.
 Середні залишки оборотних коштів, тис. Руб.
 Витрати, тис. Руб.: Матеріальниепо оплаті праці найманих работніковсумма нарахованої амортізацііпрочіе  
 Доходи від реалізації надлишкового майна, тис. Руб.
 Відсотки, сплачені за кредит, тис. Руб.

Розрахуйте: прибуток від реалізації продукції, прибуток валову (до оподаткування), чистий прибуток; рентабельність продукції, обчисліть економічний прибуток).

завдання 6Річний випуск продукції на підприємстві - 20 тис. Т, собівартість 1 т - 25 тис. Руб. Частка умовно-постійних витрат - 20%. Наступного року випуск продукції передбачається збільшити до 22 тис. Т. Встановіть собівартість одиниці продукції після збільшення випуску.

завдання 7Підприємство розплачується з постачальником за електроенергію по двоставкових тарифу. Основна ставка Те = 800 руб. / КВт на рік, додаткова - ТД = 35 коп / кВт * год. Число годин використання максимуму навантаження на підприємство hmax = 4000 год / рік. 1) Визначити середню ціну (тариф) на електроенергію для підприємства. 2) На підприємстві вишукана можливість ущільнення графіка роботи обладнання і відповідно підвищення величини hmax до 8000 год / рік. Визначити нову ціну електроенергії. 3) Визначити економію (перевитрата) оплати за електроенергію.

  Лабораторна робота |  Лабораторна робота

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ |  ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ |  Лабораторна робота |  Практичні завдання. |  завдання 2 |  Лабораторна робота |  Практичні завдання. |  практичні завдання |  Тести з дисципліни «Економіка та управління системами |  кінець форм |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати