На головну

Основні різновиди менеджменту.

  1.  Amp; 8. Основні положення декретів ЦВК і РНК від 18.12.1917 р та 19.12 1917 р
  2.  Cущность організації та її основні ознаки
  3.  GENESIS64 Security - Основні настройки
  4.  I. Методологічні основи менеджменту.
  5.  I. Основні богословські положення
  6.  I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  7.  I. основні положення

Залежно від функціональної приналежності виділяють такі види менеджменту, як:

1. Маркетинг-менеджмент. Вивчає фінансові ринки, створює нові канали збуту, формує цінову політику.

2. Виробничий менеджмент дозволяє контролювати виробничі процеси організації, здійснювати основну діяльність підприємства за допомогою координації дій і процесів.

3. Менеджмент в області збуту -це процес організації збуту продукції, участь в оформленні госпдоговорів на поставку продукції.

4. Менеджмент персоналу - це якісне планування використання трудових ресурсів, їх підбір, розстановка, навчання. Сюди ж відноситься розробка системи мотивації та стимулювання персоналу організації.

5. Фінансовий менеджмент - Це вироблення цілей і завдань управління фінансами організації, планування фінансової діяльності організації, розробка методів для ефективного управління фінансовими ресурсами організації. Фінансовий менеджмент включає в себе ризик-менеджмент і податковий менеджмент.

6. Інноваційний менеджмент - Організовує роботу з нововведеннями, координує використання наукових відкриттів. Це управління має на увазі творчий настрій в колективі, особливий настрій працюючого персоналу, готового до постійного експериментування і освоєння нових технологій.

7. інвестиційний менеджмент - Це робота з управління інвестиціями, раціональне вкладення капіталу для отримання прибутку в подальшому.

8. Еккаутінг-менеджмент - Це управління, засноване на тащательном зборі інформації, її обробки і аналізу, з подальшим порівнянням показників інших організацій зі схожим видом діяльності.

9. адаптивний менеджмент ставить собі за мету адаптацію до мінливих умов зовнішнього середовища. Наприклад, брокерські контори - яскравий приклад адаптивної системи.

10. антикризовий менеджмент - Це управління процесами, які відображали процедурі банкрутства організації. Наприклад, управління протягом дії конкурсного виробництва або при укладенні мирної угоди. Є також атакуючий менеджмент, вірусний, комунікаційний, механістичний, проблемно-орієнтований, що перетворює, прогностичний, проектний, пульсуючий, розкутість, раціональний, сигнальний, ситуаційний, ефективний і селф-менеджмент. Управлінський процес і його елементи. |  Основні принципи і функції менеджменту в сучасних умовах.

 Сутність менеджменту, його характерні риси та стадії. |  Системний характер управління. |  Фактори внутрішнього середовища організації та їх взаємодія. |  Фактори зовнішнього середовища. |  Концепція життєвого циклу організації. |  Подолання бар'єрів міжособистісної комунікації |  Структурні методи вирішення конфліктів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати