На головну

Облікова політика організації

  1.  Cущность організації та її основні ознаки
  2.  I Товарна політика підприємства
  3.  I. Вибір місії організації.
  4.  I. Поняття про керівництво і лідерство в організації
  5.  II. Розвиток теорії лідерства (керівництва) в організації.
  6.  II. Розкриття інформації про облікову політику організації
  7.  III Зовнішня політика США на рубежі XX-XXI століття

Облікова політика - це сукупність прийомів і способів ведення бухгалтерського обліку - первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності.

Облікова політика складається бухгалтером і затверджується керівником організації. Прийнята політика оформляється наказом «Про облікову політику на _______ рік».

Наказ про облікову політику для цілей фінансового обліку повинен розроблятися в повній відповідності з ПБО 1/98 «Облікова політика організації», наказ про облікову політику для цілей податкового обліку - в повній відповідності з положеннями глави 25 НКФР «Податок на прибуток організації».

В обліковій політиці повинні бути відображені три аспекти:

- Організаційно-технічний аспект:

- Методологічний аспект:

- Податковий облік

В організаційно - технічному аспекті вказують: як буде вестися бухгалтерський облік, форми ведення обліку, робочий план рахунків, форми первинних документів, терміни інвентаризації, правила документообігу і технологія обробки облікової інформації та ін.

У методологічному аспекті вказують: що відносять до основних засобів, нематеріальних активів, яким способом буде нараховуватися амортизація, за якими цінами будуть оприбуткувати товарно-матеріальні цінності, списувати їх, які будуть створені резерви, як буде розподілятися прибуток і ін.

У податковому обліку, необхідно вказати:

- Яким способом буде нараховуватися ПДВ (по відвантаженню або по оплаті)

- Як буде нараховуватися податок на прибуток (за методом нарахування або за касовим методом),

- Які способи амортизації будуть застосовувати,

- Які будуть створені резерви і ін.
 Автоматизована форма |  Основна

 Класифікація рахунків бухгалтерського обліку |  Під впливом господарських операцій |  Завдання 4. Аналіз бухгалтерського балансу |  Оборотна відомість за синтетичними рахунками |  Поняття регістрів бухгалтерського обліку. |  Форми бухгалтерського обліку |  Журнал-головна |  Меморіально-ордерна форма |  Журнально-ордерна форма |  Спрощена форма |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати