На головну

Тема 4. Філософія Середньовіччя та Відродження.

  1. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
  2. Божественна мудрість. Українська філософія XIV-XVI ст.
  3. В. ШИНКАРУК СВІТОГЛЯД І ФІЛОСОФІЯ
  4. Еволюція політичної думки в епоху Середньовіччя
  5. Європейська філософія епохи Відродження і Нового часу
  6. ЗО. Філософія XX століття. Феноменологія, буття людини, прагматизм і психоаналіз
  7. Інь-Ян-ці. Філософія китайського народу

Апологетика і патристика - перший етап становлення християнської філософії. Історичні передумови. Співвідношення віри і розуму в апологетичній літературі. Вчення "отців церкви": перша спроба філософського обґрунтування християнства. Августин Блаженний.

Схоластична філософія. Теорія подвійної істини. Дискусія між номіналізмом та реалізмом про Універсалії. Вчення Фоми Аквінського: гармонія віри і розуму.

Ідейний зміст Ренесансу та Реформації. Антропоцентризм світогляду. Гуманізм як гуманітарне знання. Північне Відродження та ідеологія Реформації: М. Лютер, Е. Роттердамський. Натурфілософські вчення М. Кузанського та Дж. Бруно. Пантеїзм Відродження.

Тема 5. Європейська філософія Нового часу.

Особливості філософії Нового часу. Досягнення механіки та "Велике відновлення наук" Ф. Бекона. Наука і проблема пізнання (гносеологія, логіка, методологія) - ядро філософської проблематики. Протилежність емпіризму і раціоналізму.

Формування національних філософських шкіл у XVIII ст. Англійський суб'єктивний ідеалізм та скептицизм (Дж. Берклі, Д. Юм): світ як сукупність суб'єктивних уявлень. Реакція на детермінізм і натуралізм механістичного світогляду.

Філософські ідеї французького Просвітництва. Впевненість у могутності людського розуму та можливості на його основі безмежного прогресу людства. Соціально-філософські уявлення просвітників.

Тема 6. Німецька класична філософія.

Теоретична революція в німецькій філософії. Зрушення в механістичній картині світу на засадах діяльнісного суб'єкта. І. Кант - засновник німецької класичної філософії. Філософія трансцендентального суб'єкта. "Річ в собі" і явлений світ. Апріорізм, агностицизм, дуалізм кантівської теорії пізнання. Філософія як "практичний розум".

Позиція суб'єктивного і об'єктивного ідеалізму. І. Г. Фіхте і Ф. Шеллінг. Від Кантівського суб'єкта до субстанції "Я". Тотожність "Я" і "не-Я", думки і буття: науковчення І. Г. Фіхте. 2. Пантеїстична філософія тотожності, мистецтва, "свободи" Ф. Шеллінга.

Панлогізм спекулятивної філософії Г. Гегеля. Ілюзія понятійності предметного буття і побудова грандіозної системи внаслідок розгортання Абсолютної Ідеї. Діалектика логіки, природи і духу. Феноменологія духу. Суперечність методу і системи Г. Гегеля.

 ДО КУРСУ | Тема 7. Сучасна західна філософія ХІХ -ХХ століття.

Історичні типи світогляду | Зародження філософії у країнах Стародавнього Сходу | Cемінарське заняття № 4 | Філософія Середньовіччя | Європейська філософія епохи Відродження і Нового часу | Німецька класична філософія | Сучасна західна філософія ХІХ -ХХ століття | Українська філософська думка | Філософське вчення про буття | Концепція розвитку та її альтернативи. Діалектика як система законів розвитку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати