На головну

Зародження державності у східних слов'ян. Київська Русь. Полоцьке і Туровський княжества- перші ранньофеодальні державні утворення на території Білорусі.

  1.  II. - Формування території Китаю
  2.  III БЕЗМЕЖНІ ТЕРИТОРІЇ 1 сторінка
  3.  III БЕЗМЕЖНІ ТЕРИТОРІЇ 2 сторінка
  4.  III БЕЗМЕЖНІ ТЕРИТОРІЇ 3 сторінка
  5.  III БЕЗМЕЖНІ ТЕРИТОРІЇ 4 сторінка
  6.  А) утворення доходів б) первинного розподілу доходів
  7.  А) спірність ЕСТЕТИЧНОГО ОСВІТИ

Становлення державності у східних слов'ян проходило протягом тривалого періоду часу {з VII-V ст. до нашої ери до УП1-1Х ст. нашої ери) під впливом економічних, політичних і соціальних внутрішніх причин, хоча і зовнішні причини зіграли свою роль. Поведінка населення в цей період регулювалося звичаєвим правом і правилами, запропонованими язичницької релігією. Першим держ. освітою є Полоцьке князівство. Полоцька земля перебувала на тер сівши Білорусії в землях кривичів, включала в себе сучасну Віт обл., Північ Мінської. На сівши-зап володіння полоцких князів доходили до Ризької затоки. Зручне розташування на водних шляхах сприяло культ, і економіч. розвитку князівства. Вперше столиця князівства-місто Полоцьк згадується в 862г в «Повісті временних літ». У цей час Київ і Новгород змагалися один з одним за об'єднання восг-слав земель. У цьому суперництві Полоцьку відводилася важлива роль. В кінці 10 в в Полоцьку правил князь Рагвалод. Син Рагнеди і Володимира-Ізяслав успадкував престол. Його син Брячеслав Ізяславович продовжив розширення тер князівства. Наступний князь-Всеслав Чародій. При його правлінні князівство досягло піку розвитку. Після смерті Чарівника Полоцьке князівство було поділене між 6-ю його синами (роздробленість). Феод роздробленість послабила князівство. На кордоні 13-14в Полоцьке князівство увійшло до складу ВКЛ. Турово-Пінське князівство утворилося в межах розселення дриговічей в басейні річки Прип'ять. Столиця Туров. Місцева династія зникла за часів князя Володимира. В 988г. Володимир виділив Туров синові Святополка, кіт почав боротьбу за його незалежність. Після смерті князя Володимира Святополк стає київським князем але Туров залишає за собою. Після міжусобної війни Ярослав Мудрий захопив престол і віддає Туров своєму синові-Ізяславу. Пізніше той стає Київським князем але Туров залишає собі. За чинним праву отримання спадщини турівські князі наслідували київський престол. З літопису відомо що в середині 12 в на Турівській престолі вже знаходився князь Юрій Ярославович. Завдяки йому Туров вийшов з підпорядкування Києва і в ньому влаштувалася самостійна князівська династія. У другій половині 12в Туровська земля ділиться на удільні князівства (Туровський, Пинское, галушки, Слуцьке і ін.) В кожному з кіт правили сини Юрія Ярославовича. В кінці 13-начале14 століть Туровська земля була включена до складу ВКЛ. В цей час на територі Білорусі існували Гродненська, Брестська, Новогрудская і ін. Землі (князівства). У своєму розвитку вони не досягли таких висот але зіграли значну роль. Київська Русь - одна з найбільших держав середньовічної Європи - Київська Русь склалося в IX ст. в результаті тривалого внутрішнього розвитку східнослов'янських племен. Історичним ядром Київської Русі було Середнє Подніпров'я. У Київській Русі дуже рано зародилися нові соціальні явища, характерні для класового суспільства. Сучасники - арабські й візантійські автори - називали перше державне об'єднання східних слов'ян Руссю (Київською Руссю), а народ, що склав це об'єднання, - русами. У зв'язку з тим що центром цієї могутньої держави протягом кількох століть був Київ, в історичній літературі вона отримала назву Київської Русі .. На міжнародній арені Давньоруська держава займала одне з провідних місць.

. Існування Київської Русі охоплює період з IX ст. по 30-е роки XII в. Політична форма цієї держави - ранньофеодальна монархія, територіальні межі - від : Балтики до Чорного (Руського) моря і від Закарпаття до Волги. Східні слов'яни, як і деякі інші європейські народи, в своєму розвитку минули рабовласницьку стадію. Первісною формою класового суспільства у них був феодалізм, становлення і розвиток якого нерозривно пов'язані з формуванням Давньоруської держави. Як пережиткових форм на етапі раннього феодалізму (IX - початок XII ст.) Зберігалися і деякі елементи первіснообщинного ладу (сімейна громада), проте вони були підпорядковані інтересам розвитку феодального суспільства. Рабство на Русі існувало в рамках феодальної формації. Язичницькі вірування старажитних предків білорусів |  Соціально-економічний розвиток білоруських земель у IX-XIII ст.

 Основні підходи по вивченню історії. Періодизація історії Білорусі |  Індоєвропейський період етнічної історії Білорусі (бронзовий і залізний вік) |  Ухвалення і поширення християнства. Культура білоруських земель в IX - XIII ст. |  Державний і суспільний лад великого князівства литовського російського і Жемайтского. Статути ВКЛ. |  Основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики Великого князівства Литовського, Руського і Жемоітского в другій половині Xlll-першій половині XVI ст. |  Церковні-релігійні відносини і Великого князівства Литовського, Руському і Жемойтского і Речі Посполитої. Реформація і Контрреформація. Берестейська церковна унія (1596 г.) |  Люблінська унія та утворення Речі Посполитої. Умови об'єднання ВКЛ та Польщі. |  Державний устрій Речі Посполитої. Положення ВКЛ в політичній системі Речі Посполитої. |  Соціально-економічний розвиток білоруських земель у складі Речі Посполитої. |  Зовнішня і внутрішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI - першій половині XVII ст. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати