На головну

Основні положення нетрудовий теорії вартості.

  1.  Amp; 8. Основні положення декретів ЦВК і РНК від 18.12.1917 р та 19.12 1917 р
  2.  Cущность організації та її основні ознаки
  3.  GENESIS64 Security - Основні настройки
  4.  I. Загальні положення
  5.  I. Основні богословські положення
  6.  I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  7.  I. основні положення

Якщо трудова теорія вартості розкриває підходи до товару з боку виробника і продавця, то представники нетрудовий теорії вартості - з боку покупця. Представниками цієї теорії явл. вчені австрійської школи -К. Менгер, Ф. Візер.

Основні положення теорії нетрудовий вартості:

1. Корисність речі, товару залежить не від його об'єктивних властивостей, а від суб'єктивної оцінки цього товару покупцем, який оцінює цей товар, виходячи з його значимості для життя і добробуту.

2. Товарні блага поділяються на два види:

а) наявні в безмежному надлишку - вода, повітря

б) рідкісні товари, яких мало для того, щоб наситити ними потреби людей, вони мають високу цінність; звідси пояснення, чому настільки важливі для людини блага, як вода, їжа - дешеві, а золото й діаманти - дорогі.

Це пов'язано ще з розбіжністю величини витрат праці для отримання цих благ.

3. Людина має речі в порядку важливості для себе і намагається задовольнити їх наявними у нього засобами. При цьому вартість речей визначається:

а) ступенем важливості задовольняється потреби;

б) ступенем насичення даним продуктом даної потреби.

Менгер наводить шкалу спадної корисності, тобто в міру насичення потреби корисність для людини в даному товарі (цінність - вартість) падає. Г. Госсен виводить закон спадної корисності. Суть - задоволення людини даної річчю падає в міру насичення нею своєї потреби.

4. Цінність благ визначається «граничною корисністю», тобто це цінність останньої одиниці товару, яка дає граничну насиченість потреби, граничне благо. За цією точкою насичення людина перестає відчувати корисність блага.

5. Цінність товару залежить і від «запасу» благ. Якщо потреба не змінюється, то чим більше запас цього блага, тим нижче його ринкова вартість, а якщо цей запас починає спадати, то цінність блага підвищується.

Основні висновки за цими теоріями:

I. Обидві теорії мають право на існування, оскільки доповнюють один одного: одна розглядає вартість з боку виробника, а інша - з боку споживача.

II. Жодна з них не може бути універсальною, тобто єдиною, оскільки трудова теорія вартості не відповідає на питання, чому товари з однаковими витратами праці мають різну вартість, а теорія граничної корисності не має бази визначення цінностей товару і не має кол-ого вираження - чим вимірювати корисність.

III. У практиці необхідно використовувати і теорію трудової вартості, оскільки вона дає базу для порівняння двох товарів -працю (враховуючи витрати виробника), і теорію корисності, оскільки вона визначає остаточну величину ціни товару на ринку (пояснює відхилення цін від вартості).
 Трудова теорія вартості. |  Виникнення, сутність і функції грошей. Види грошей.

 Кругообіг і оборот капіталу. Основний і оборотний капітал. Фізичний і моральний знос капіталу. Амортизація. |  Особливості суспільного виробництва в сільському господарстві. Сутність і роль АПК. |  Доходи і системи їх розподілу. Причини нерівності в доходах. Крива Лоренца і крива Джині. |  Взаємодоповнюваність і взаємозамінність благ. |  Споживчий вибір. Крива байдужості та бюджетна лінія. Ефект заміщення і ефект доходу. Кругообіг благ і доходів (схема). |  Сутність і основні напрямки розвитку НТР. |  Організація НДДКР в промислово-розвинених країнах на національному рівні. |  Форми організації НТП в регіонах. |  Форми організації НТП в фірмах. |  Сутність і риси товарного виробництва |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати