загрузка...
загрузка...
На головну

Схема 1.6. Склад нерухомого майна

  1.  Amp; 1. Соціологічне та правове поняття сім'ї. Склад сім'ї з питань сімейного права.
  2.  Amp; 31. Види режимів майна подружжя та їх загальна характеристика.
  3.  Amp; 34. Поділ спільного майна подружжя.
  4.  C.1.1 Переваги від слухання Навчання (5п)
  5.  Et - випадкова складова.
  6.  I. Склад з'їзду
  7.  III. Герундій в складі присудка

Головною рисою основних засобів є те, що вони тривалий час в незмінній натуральній формі функціонують в процесі виробництва і поступово переносять свою вартість на виготовлений продукт у вигляді амортизаційних відрахувань.

У бухгалтерському обліку до основних засобів відносять частину засобів праці, які використовуються в господарському обороті більше року незалежно від вартості. До них відносяться будівлі і споруди, машини, обладнання, транспортні засоби та ін.

Основні засоби експлуатуються в сфері виробництва, обігу та у внепроизводственной сфері, створюючи сприятливі умови для відтворення робочої сили.

Під вкладеннями в основні засоби та нематеріальні активи (капітальні вкладення) розуміються витрати на їх будівництво або придбання.

К рухомого майна відносять предмети праці, продукти праці, грошові кошти.

До другої групи активів відносяться предмети праці (Схема 1.7).

предмети праці - Це частина майна, на яку впливає людина в процесі праці за допомогою засобів праці. Предмети праці одноразово беруть участь у процесі виробництва і повністю переносять свою вартість на продукцію, що виготовляється. До них відносяться сировина і матеріали, паливо, напівфабрикати, незавершене виробництво, запасні частини, тара.

під сировиною приймають продукцію сільського господарства і видобувних галузей промисловості, а під матеріалами - продукцію обробних галузей.

  Схема 1.5. Класифікація активів господарюючого суб'єкта за видами |  Схема 1.10. Класифікація активів організації за часом використання
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати