Головна

II. Визначення положення електричної осі у фронтальній площині і поворотів серця навколо його поздовжньої і поперечної осі.

  1.  Amp; 8. Основні положення декретів ЦВК і РНК від 18.12.1917 р та 19.12 1917 р
  2.  Electrical Sources - джерела електричної енергії
  3.  I. Загальні положення
  4.  I. Визначення ленінізму
  5.  I. Визначення термінів і предмет дослідження
  6.  I. Основні богословські положення
  7.  I. основні положення

Електрична вісь - проекція сумарного вектора шлуночків на фронтальну площину. Існує два основні методи визначення електричної осі серця: за допомогою таблиць Письменного і візуальний.

Метод визначення електричної осі по таблиці Письменного полягає в наступному: вважають алгебраїчну суми зубців комплексу QRS в I і III стандартному відведенні і потім на місці перетину даних значень в таблиці знаходять точне значення кута а в градусах. Наприклад, в I відведенні глибина s.q становить 2 мм, висота 3.R -12 мм, глибина З.З -1 мм, таким чином I в I відведенні складе +12 -3 = +9; в III відведенні висота з.г становить 4 мм, глибина з. З-10 мм, таким чином I в III відведенні складе + 4 - 10 = - 6. Порівнюємо отримані цифри по таблиці з урахуванням знака, отримуємо кут а рівний -11 град., Тобто має місце відхилення ел. осі вліво.

Візуального визначення електричної осі

У практичній діяльності цілком достатньо візуального визначення електричної осі з точністю ± 5-10 градусів. Для цього необхідно:

1. Знайти відведення від кінцівок, де 3.R найвищий, значить ел.ось приблизно направ
 лена на позитивну частину осі цього відведення (6-осьова система і схема її формування при
 наведені на наступній сторінці).

2. Знайти «нульове» відведення, де R і S приблизно однакові, або к. QRS самий нізкоам
 плітудний (значить ел.ось приблизно перпендикулярна осі даного відведення).

3. Провести деяке коректування напрямку ел.осі, в залежності від того, який зубець
 в нульовому відведенні все-таки переважає.

Приклад, візуального аналізу електричної осі ЕКГ 1-Б-37

1. Найвищий R реєструється в II стандартному відведенні (поставимо ручку на 6-осьову систему так, щоб вона від центру була спрямована на позитивну вісь даного відведення, значить ел.ось приблизно дорівнює + Бограда.

2. Шукаємо «нульове» відведення, де R і S приблизно однакові, або к. QRS самий нізкоам
 плітудний. Таким відведенням від кінцівок є aVL. Значить ел.ось приблизно перпендикуляр
 на осі даного відведення), що відповідає дійсності.

3. Коригування осі в даному випадку не потрібно, тому що негативний і позитивний зу
 Бец шлуночковогокомплексу практично однакові.

Висновок: - нормальне положення ел.осі, кут а = + Бограда.

Приклад, візуального аналізу електричної осі ЕКГ 6-Б-9

Пункт 1 і 2 аналогічні першому прикладу, проте у відведенні aVL все-таки переважає з. R, значить потрібно коректування - ручку необхідно трохи зрушити до позитивної частини осі відведення aVL, тобто трохи вгору і вліво. Отримуємо кут а «+ 45град.

Висновок: - нормальне положення ел.осі, кут а «+ 45 = град.


 I. Аналіз серцевого ритму і провідності |  IV. Аналіз шлуночкового комплексу QRST

 ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА ЕКГ |  V. Формулювання ЕКГ-укладення |  Гіпертрофія лівого шлуночка - см. ЕКГ 10-Д-29. |  II. Ектопічні (утворюються не в синусовомувузлі) комплекси і ритми. |  Харктеристики ОСНОВНИХ АРИТМІЙ СЕРЦЯ |  II. Ектопічні (утворюються не в синусовомувузлі) комплекси і ритми |  надшлуночкові блокади |  Блокада ніжок пучка Гіса. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати