На головну

Аналіз якості продукції

  1.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  2.  Amp; 41. Встановлення батьківства і материнства при застосуванні штучних методів репродукції людини.
  3.  B) собівартість продукції
  4.  B. Поняття про регресійного аналізу
  5.  C) Аналіз, синтез; індукція, дедукція.
  6.  ETOM-аналіз
  7.  GAP-аналіз

Проведемо поетапний аналіз якості продукції, як було описано в теоретичній частині стосовно підприємству ТОВ «Трусовском хлібзавод». Першим завданням аналізу є вивчення динаміки узагальнюючих показників якості продукції, наданих в таблиці 4.

Таблиця 4

Аналіз узагальнюючих показників якості продукції.

 показник  Минулий рік  Звітній рік
 план  факт
 Середньозважений бал якості продукції  0,8  0,85  0,85
 Питома вага,%:
 Нової продукції в загальному обсязі випуску
 Продукції вищої категорії якості
 забракованої продукції
 сертифікованої продукції
 Продукції відповідає світовим стандартам - - -
 експортованої продукції - - -
 Середній коефіцієнт сортності - - -

Як видно з таблиці за звітний рік на підприємстві виконана певна робота по поліпшенню якості продукції та підвищення її конкурентоспроможності. Середньозважений бал продукції піднявся на рівень плану в звітному році, причиною цього могло послужити освоєння і випуск нової продукції, як ми бачимо з таблиці, за питомою вагою нової продукції в загальному обсязі випуску відбувся стрибок на 5%. Незважаючи на це питома вага продукції вищої категорії якості залишився на рівні минулого року хоча і планувалося його збільшення на 5%. Освоєння виробництвом і споживачем продукції підприємства, як давно випускається, так і недавно введеної, пройшло успішно, про що свідчить зниження питомої ваги забракованої продукції в звітному році за фактом в порівнянні з планом і минулим роком. Варто зазначити, що на даному підприємстві вся продукція сертифікована, відповідає ГОСТам, тому її питома вага дорівнює 100%. За іншими показниками, таким як питома вага продукції відповідає світовим стандартам, питома вага продукції, що експортується і середній коефіцієнт сортності, облік не веде. Хлібобулочна продукція не підлягає експорту і не ділиться за сортами, тому і не враховується її відповідність світовим стандартам. На основі аналізу можна зробити висновок про те, що дане підприємство постійно прагнути поліпшити як якісний рівень своєї продукції, так і асортиментний склад. Обидва ці показники підвищують конкурентоспроможність даного заводу на ринку хлібобулочних виробів.

Другим завданням аналізу є визначення впливу якості продукції на вартісні показники роботи підприємства: випуск товарної продукції (?ВП), виручку від реалізації (?В) і прибуток (? П).

Проаналізуємо на даному етапі зміна прибутку підприємства за рахунок підвищення якості здобної булочки з родзинками. Надійшла пропозиція збільшити у даній продукції зміст родзинок, за рахунок чого змінилася собівартість вироби і відповідно його ціна. Проаналізуємо як це відбилося на прибутку підприємства за якийсь певний період.

Приймемо те, що Ц0 = 2,35 руб і Ц1 = 2,86 руб - відповідно ціна виробу до і після зміни якості;

С0 = 1,5 руб і С1 = 2 руб - відповідно собівартість вироби до і після зміни якості;

VВП1 = 10000 шт - обсяг виробленої продукції підвищеної якості;

VРП1 = 10000 шт - обсяг реалізованої продукції підвищеної якості.

?ВП = (Ц1-Ц0) * VВП1 (за формулою 1)

?ВП = (2,86-2,35) * 10000 = 5100 (шт)

?В = (Ц1-Ц0) * VРП1 (за формулою 2)

?В = (2,86-2,35) * 10000 = 5100 (руб)

? П = (Ц 1-Ц0) * VРП1 - (С1-С0) * VРП1 (за формулою 3)

? П = (2,86-2,35) * 10000 - (2-1,5) * 10000 = 5100-5000 = 100 (руб)

Розрахунки показали, що збільшення якості даного виду продукції привело до повної її реалізації та отриманні прибутку підприємством в розмірі 100 руб. Це означає, що в даному випадку було вгадано бажання споживача, тому дана продукція отримала високий рівень попиту.

Також часто підвищення якості продукції відбувається за рахунок використання сировини вищої якості, за рахунок чого змінюється також собівартість і ціна продукції.

За результатами аналізу ясно, що основний упор в боротьбі з конкурентами ТОВ «Трусовском хлібзавод» робить на підтримці якості продукції відповідно до ГОСТу, постійному його збільшенні, а також освоєнні нових видів продукції не поступаються за якістю. Дефекти хлібобулочних виробів |  Аналіз браку продукції на підприємстві

 Суспільні потреби. Поняття якості продукції. Аналіз якості продукції |  Оцінка якості. Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості |  Вартість поганої якості. Оптимальна якість продукції |  Аналіз асортименту і структури продукції |  Аналіз ритмічності роботи підприємства |  Аналіз факторів і резервів збільшення випуску і реалізації продукції |  Історична довідка |  Структура виробництва та управління |  Аналіз техніко-економічних показників |  Аналіз якості сировини і продукції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати