На головну

Аналіз ритмічності роботи підприємства

  1.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  2.  B. Поняття про регресійного аналізу
  3.  C) Аналіз, синтез; індукція, дедукція.
  4.  Схема роботи механізму реплікації ДНК
  5.  ETOM-аналіз
  6.  GAP-аналіз
  7.  I I.4.2 Маркетинговий аналіз АТЦ

Ритмічність - це рівномірний випуск і відвантаження продукції відповідно до графіка в обсязі та асортименті, передбачених планом.

Ритмічна робота є основною умовою своєчасного випуску та реалізації продукції. Неритмічність погіршує всі економічні показники: знижується якість продукції; збільшуються обсяг незавершеного виробництва та понадпланові залишки готової продукції на складах і як наслідок сповільнюється оборотність капіталу; не виконуються поставки за договорами, і підприємство платить штрафи за несвоєчасну відвантаження продукції; несвоєчасно надходить виручка, через що виникає дефіцит грошового потоку; Перевитрата фонду заробітної плати в зв'язку з тим, що на початку місяця робітникам платять за простої, а в кінці - за понаднормові роботи. Все це призводить до підвищення собівартості продукції, зменшенню суми прибутку, погіршення фінансового стану підприємства.

Для оцінки ритмічності роботи використовуються прямі і непрямі показники.

Прямі показники - це коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації, питома вага виробництва продукції за i-й період (декаду, місяць, квартал) у річному обсязі виробництва.

Непрямі показники ритмічності - це наявність доплат за понаднормові роботи, оплата простоїв з вини підприємства, втрати від шлюбу, сплата штрафів за недопоставку і несвоєчасну відвантаження продукції та ін.

Один з найбільш поширених показників - коефіцієнт ритмічності - визначається підсумовуванням фактичного питомої ваги випуску продукції за кожний період, але не більше планового рівня.

Коефіцієнт варіації (Кв) визначається як відношення середньоквадратичного відхилення від планового завдання за добу (декаду, місяць, квартал) до середньодобового (среднедекадному, середньомісячного, среднеквартальному) плановому випуску продукції:

Кв = [v (? (Хі - Хсред) ? / п)] / Хсред. пл (8)

Де (Хі -Хсред.) ?-відхилення від среднеквартального (середньомісячного) завдання;

п - число періодів;

Хпл- середньоквартальний плановий (середньомісячний) випуск продукції.

Причини аритмічності - труднощі збуту продукції, низький рівень організації, технології та матеріально-технічного забезпечення виробництва, а також планування і контролю.

Аналогічним чином аналізується ритмічність відвантаження і реалізації продукції. На закінчення аналізу розробляються конкретні заходи щодо усунення причин неритмічної роботи. Аналіз асортименту і структури продукції |  Аналіз факторів і резервів збільшення випуску і реалізації продукції

 Суспільні потреби. Поняття якості продукції. Аналіз якості продукції |  Оцінка якості. Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості |  Вартість поганої якості. Оптимальна якість продукції |  Історична довідка |  Структура виробництва та управління |  Аналіз техніко-економічних показників |  Аналіз якості сировини і продукції |  Дефекти хлібобулочних виробів |  Аналіз якості продукції |  Аналіз браку продукції на підприємстві |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати