На головну

Карта навчально-методичної забезпеченості дисципліни

  1.  I. Програма дисципліни
  2.  I. Програма дисципліни
  3.  II. теорема Декарта
  4.  III МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ і літератури
  5.  III. Зразкове розподіл годин дисципліни за темами та видами занять
  6.  V НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  7.  VI. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

дисциплінаматематичний аналіз

КафедраМатематики і методики викладання математики

тьюторТойбазаров Дархан Болатовіч

спеціальність5B010900 - Математика

кількість кредитів3

цикл дисциплін обов'язковий

контингент студентів 6

 Вид літератури  Шифр  Найменування літератури  наявність
 В бібліотеці і на кафедрі  % забезпеченості
 Основна  В16Б50  Берман, А. Ф.Сборнік завдань по курсу математичного аналізу [Текст] / А. Ф Берман, І. Г Арамановіч.- М .: Наука, 1971.- 736 с.
 В16я73Б50  Берман, А. Ф.Сборнік завдань по курсу математичного аналіза.- [Текст] / А. Ф Берман.- М .: Гостехиздат, 1956.- 466 с.
 В16я73Б50  Берман, Г. Н.Сборнік завдань по курсу математичного аналізу [Текст] / Г. Н Берман.- 13-е изд., Стереотип М .: Наука, 1964.- 444 с.
 В16я73Б50  Бермант, А. Ф.Краткій курс математичного аналізу [Текст]: Навчальний посібник / А. Ф. Бермант, І. Г. Арамановіч.- 15-е изд. стер.- СПб: Лань, 2009.- 736с.
 В16Б50  Бермант, А. Ф.Краткій курс математичного аналізу для втузів [Текст] / А. Ф Бермант, І. Г Арамановіч.- 6-е изд., Стереотип М .: Наука, 1969.- 736 с.
 В16В44  Виленкин, Н. Я.Математіческій аналіз [Текст] / Н. Я Виленкин, С. І Шварцбурд.- М .: Просвещение, 1973.- 512 с.
 В161.0я73В44  Виленкин, Н. Я.Математіческій аналіз. Введення в аналіз [Текст]: Для студентів-заочників мат. фак. пед. ін-тів / М. Я Виленкин, Е. З Куніцкая.- М .: Просвещение, 1973.- 270 с.- (Моск. держ. заоч. пед. ін-т).
 В16я73Д30  Демидович, Б. П.Сборнік завдань і вправ з математичного аналізу [Текст] / Б. П Демідовіч.- 10-е изд. іспр.- М .: Наука, 1990.- 624 с: іл.
 В16я73В49  Завдання і вправи з математичного аналізу [Текст] / І. А Виноградова, С. Н Олехнік, В. А Садовнічій.- М .: Изд-во МГУ, 1988.- 415 с.
 В16я73З15  Завдання і вправи з математичного аналізу для вузів [Текст] / Под ред. Б. П. Демідовіча.- 9-е изд., Стереот.- М .: Наука, 1974.- 472 с: ил.
 В16я73І46  Ільїн, В. А.Основи математичного аналізу. У 2-х ч. Ч. 1 [Текст]: Підручник / В. А. Ільїн, Е. Г. Позняк.- 7-е изд. стер.- М .: ФИЗМАТЛИТ, 2009.- 648с.
 В16я73І46  Ільїн, В. А.Основи математичного аналізу. У 2-х ч. Ч. 2 [Текст]: Підручник / В. А. Ільїн, Е. Г. Позняк.- 5-е вид.- М .: ФИЗМАТЛИТ, 2009.- 464с
 В11я73К88  Кудрявцев, В. А.Краткій курс вищої математики [Текст]: Учеб. посіб. для студентів біологічних, географічних. Геологічних і грунтових ак. ун-тів / В. А Кудрявцев, Б. П Демідовіч.- Изд. 4-е, переробки. і доп.- М .: Наука, 1975.- 624 с.
 В16я73К88  Кудрявцев, Л. Д.Краткій курс математичного аналізу [Текст]: Учеб. для фіз.-мат. і инж.-фіз. спец. вузів / Л. Д Кудрявцев М .: Наука, 1989.- 734 с: іл.
 В16я73К88  Кудрявцев, Л.Математіческій аналіз Т.II [Текст] / Л Кудрявцев М .: Вища школа, 1970.- 413 с.
 В16Б86  Курс математичного аналізу. Т.1 [Текст] / К. А Бохан, І. А Єгорова, К. В Лащенков; Під ред професора Б. З. Вуліха.- М .: Просвещение, 1965.- 436 с.
 В16Ф65  Фихтенгольц, Г. М.Основи математичного аналізу. Т.1 [Текст]: Учеб. посіб. для ун-тов і пед-тов. / Г. М Фіхтенгольц.- 6-е вид.- М .: Наука, 1968.- 440 с.
 В16Ф65  Фихтенгольц, Г. М.Основи математичного аналізу. Т. 2 [Текст]: Підручник для мех-мат. і фіз-мат. факт-тов держ. ун-тов і навчань. посіб. для фіз-мат. фак-ТЕВ пед. ін-тів / Г. М Фіхтенгольц.- М .: Гостехиздат, 1956.- 464 с.
 Додаткова  В16Б51  Берс, Л.Математіческій аналіз. Т.1 [Текст] / Л Берс.- М .: Вища. шк., 1975.- 519 с.
 В16Б51  Берс, Л.Математіческій аналіз. Т.2 [Текст]: Пер. з англ / Л Берс.- М .: Вища. шк., 1975.- 544 с.
 В161.11В44  Виленкин, Н. Я.Математіческій аналіз. Диференціальне числення [Текст]: Учеб. посіб. для студентів-заочників І курсу фіз-мат. фак. пед. ін-тів / М. Я Віленкін.- М .: Просвещение, 1978.- 160 с.- (Моск. держ. заоч. пед. ін-т).
 В161.12я73В44  Виленкин, Н. Я.Математіческій аналіз. Інтегральне числення [Текст]: Учеб. посіб. для студентів-заочників ІІ курсу фіз-мат. фак. пед. мн-тов / Н. Я Віленкін.- М .: Просвещение, 1979.- 176 с.
 В16Г95  Гурса, Е.Курс математичного аналізу Т.1. Ч.1 [Текст]: Похідні і діференціали. Певні інтеграли / Е Гурса; Пер. з фр. Під ред. Б. К. Млодзеевского.- М. Л .: Гостехиздат, 1933.- 368 с.
 В11я73Д18  Данко, П. Е.Висшая математика у вправах і завданнях. У 2 ч. Ч. 1 [Текст]: Учеб. посіб. для вузів / П. Е Данко, А. Т Попов.- 6-е вид.- М .: Онікс- 21 століття, 2005.- 304 с.
 В16я73Д40  Джагунта, М.Математіческій аналіз [Текст] = Mathematical Analysis / М. Джагунта, Ж. Модіка.- Boston: Birkhauser, 2007.- 465с.
 В16Д56  Доброхотова, М. А.Задачнік-практикум з математичного аналізау [Текст] / М. А Доброхотова, А. Н Сафонов, А. Т Цветков.- Москва: Просвещение, 1967.- 223 с.
 В16я73З15  Завдання і вправи з математичного аналізу [Текст]: Для вузів / Під ред. Б. П. Дедовіча.- 10-е вид.- М .: Наука, 1978.- 480 с.
 В16я73З86  Зорич, В. А.Математіческій аналіз. У 2 ч. Ч. 1 .: Підручник для студентів ун [Текст] / В. А Зоріч.- М .: Наука, 1981.- 543 с.
 В16К68  Коровкін, П. П.Математіческій аналіз [Текст] / П. П Коровкін.- М .: Просвещение, 1974.- 464 с: іл.
 В16М15  Макаров, І. П.Дополнітельние глава математичного аналізу [Текст] / І. П Макаров М .: Просвещение, 1986.- 312 с.
 В16я73В73  Математичний аналіз [Текст]: Навчальний посібник для вузів / Ю. Богданов, О. Кастріца, Ю. Сироід.- М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 351с.
 В16я73І46  Математичний аналіз. В 3т [Текст]: Учеб. для вузів по спец. "Математика", "Прикладна математика" / В. А Ільїн, В. А Садовничий, Бл. Х Сенді; під. ред. Тихонова А. Н.- 2-е изд., Перераб М .: Изд-во МГУ, 1985.- 660 с.
 В16я73М34  Математичний аналіз у питаннях і завданнях [Текст]: Учеб. посіб. для студентів вузів / За ред. В. Ф. Бутузов.- М .: Вища школа, 1984.- 200 с.
 В16я73Е91  Математичний аналіз. Ч.11: примирення деяких методів математичного і функціонального аналізу [Текст]: Уч посіб. для студ. ВТУЗ / А. В Єфімов, Ю. Г Золотарьов, В. М Терпігорева.- М .: Вища школа, 1980.- 280 с.
 В16Т19  Тарасов, Л. В.Математіческій аналіз [Текст] = Бесіди про основні поняття / Л. В Тарасов.- М .: Наука, 1979.- 149 с. мул.
 В16я73Т52  Толстов, Г. П.Курс математичного аналізу [Текст] / Г. П Толстов.- М .: Гостехиздат, 1954.- 552 с.
 В16я73У18  Уваров, В. Б.Математіческій аналіз [Текст]: Учеб посіб. для студентів вузів по спец. "Прикл. Мат" / В. Б Уваров.- М .: Вища школа, 1984.- 288 с.
 В16Т52  Толстов, Г. П.Елементи математичного аналізу. Т. 2 [Текст]: Учеб. для студентів техн. навч. завідомо суперечною інтересам / Г. П. Толстов.- М .: Наука, 1974.- 472 с.
 В16Ш59  Шилов, Г. Е.Математіческій аналіз [Текст]: Другий спец. курс / Г. Е Шілов.- М .: МГУ, 1984.- 207 с.
 В16Ш59  Шилов, Г. Е.Математіческій аналіз. Функції одного змінного [Текст] / Г. Є. Шілов.- 2-е изд. стер.- СПб .: Лань, 2002.- 880с.
 Електронна     http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/    
     www.sprinter.ru/books/matematicheskii-analiz    
    http://www.alleng.ru/edu/math9.htm    
 Довідкові матеріали    В11я2В92  Вигодський, М. Я.Справочнік з вищої математики [Текст] / М. Я Вигодскій.- М .: Наука, 1973.- 872 с.
 В10я2В92  Вигодський, М. Я.Справочнік з елементарної математики [Текст] / М. Я Вигодскій.- 24-е вид.- М .: Наука, 1976.
   В1я20М34  Математичний енциклопедичний словник [Текст] / Гол. ред. Ю. В. Прохоров.- М .: Сов. енциклопедія, 1988.- 845 с.
 Демонстраціонниематеріали (в т. Ч. Інтернет)          
         
         

 


  Www.sprinter.ru/books/matematicheskii-analiz- підручники, задачники, довідники, посібники |  текст питання

 Лекція 6. Інтегрування трансцендентних функцій. |  Лекція 7. Поняття визначеного інтеграла |  Заміна змінних в певному інтегралі. |  Заміна змінних під знаком невласного інтеграла і інтегрування по частинах. |  Семестр 1 сторінка |  Семестр 2 сторінка |  Семестр 3 сторінка |  Семестр 4 сторінка |  Семестр 5 сторінка |  Короткий курс математичного аналізу для втузів. Бермант А. Ф .., Армановіч І. Г., М .: Наука, 1971 р |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати