Головна

Практичне заняття № 1

  1. Cемінарське заняття № 4
  2. А) Контроль знань на семінарських заняттях.
  3. Вид заняття: Лекція
  4. Визначення та практичне використання
  5. Заняття 1
  6. Заняття 1.
  7. Заняття 10. Радянська Україна в 20-30-і роки ХХ ст.

Тема: Множини. Дії над множинами

Основні відомості: 1. Дії над множинами.

2. Прямий добуток множин.

3. Відношення.

Задачі

  1. Дії над множинами .

1.1. Нехай А, В М. Довести еквівалентність включень А СМВ ↔ В СМА.

1.2 Довести, що А \ В= А СВ

1.3 Довести (В \ С) \ (В \ А) А \ С

2. Прямий добуток множин.

2.1 Знайти декартовий добуток множин і описати геометричний образ:

а) двох відрізків;

б) прямої та окружності;

в) побудувати R2, Rn.

2.2. Довести

(X Y) (Z Y)=(X Z) Y

2.3 Довести, що якщо А Р , В Q то А В=(А Q) (B P) .

3. Відношення.

3.1 Навести приклад відношення, що складається з кінцевого числа елементів.

3.2 Побудувати відношення, яке належить [a,b] [c,d] кінцеве і нескінченне.Образ, прообраз. Композиція | Довести

Передмова | Множини, дії над множинами, добуток. | Доведення 1. | Відношення. Функції. Приклади. | Відношення порядку. Верхня границя. Приклади. | Зростаючі функції. | Дійсні числа. Теорема про точну верхню границю. | Означення. | Тема: Відношення, функції. Дії над функціями | Задачі для самостійного розв'язування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати