Головна

Загальні вимоги до описовим характеристикам показників якості

  1.  I. Загальні положення
  2.  I. Загальні правила
  3.  I. Загальні правила
  4.  I. Загальні приписи
  5.  I. Загальні рекомендації
  6.  I. Загальні відомості
  7.  I. Загальні відомості про курс
 Загальна характеристика показників  бали
 Продукт має виражені позитивні властивості; загальне враження повністю гармонійний. Дефектів і недоліків не виявлено.
 Продукт має майже непомітні недоліки, викликає практично повне задоволення.
 Позитивні характеристики продукту погіршені; він має помітні дефекти і недоліки; оцінка удовлет-доволення відповідає допустимому рівню
 Продукт має суттєві дефекти і недоліки, не відповідає вимогам стандарту; оцінка задоволення знижена, але при певних умовах продукт може бути реалізований (наприклад, при зниженні його вартості)
 Продукт має значні дефекти і недоліки і не може використовуватися для харчових цілей, але може бути використаний для промислової переробки.

Деякі існуючі баловий системи мають недоліки:

· Великі інтервали між найближчими оцінками і відсутність чіткої описової характеристики кожного рівня якості (бальна оцінка якості вина);

· Невелика зона позитивних оцінок і велика «мертва» зона оцінок, які фактично не беруть участі в оцінці якості товару. Наприклад, при 10-бальної оцінки якості вина зразок, який отримав оцінку 7 балів, вважається вином незадовільної якості, тобто в оцінці якості продукту бере участь тільки 3 бали (30%). При оцінці якості сичужних сирів з 45 балів, відведених на смак і букет, фактично участь беруть тільки 13 балів (29%).

Більшість наукових і практичних працівників, які займаються відпрацюванням бальних систем оцінки якості продукції, вважають:

· Будь-яка бальна шкала повинна мати зростаючу послідовність балів, кожен з яких відповідає певній інтенсивності показника якості;

· Кількість інтервалів між балами не повинна перевищувати кількості ступенів якості, які сенсорно можна розрізнити;

· Кількість балів шкали повинно бути обмежено (найчастіше використовуються 5-бальна шкали);

· Кожен бал і кожен рівень якості повинні мати чітку описову характеристику;

· Для оцінки показників якості одного продукту необхідно використовувати шкалу з однаковою кількістю балів;

· Термінологія, яка використовується при такій оцінці, повинна бути конкретною, загальноприйнятою і узаконеним.

При використанні 5-бальної шкали для кожного показника можна встановити 5 рівнів якості:

· 5 балів - відмінна якість;

· 4 бали - гарна якість;

· 3 бали - задовільний якість;

· 2 бали - незадовільна якість;

· 1 бал - дуже погана якість (технічний брак).

Така шкала зручна в роботі, її можуть використовувати навіть непрофесійні дегустатори. При введенні в цю шкалу градації через 0,5 бали вона перетворюється в 9-бальних, більш детальну, яка може використовуватися експертами і науковцями.

  Аналітичні методи сенсорного аналізу |  Експертні методи оцінки якості продукції

 Людське око має складну будову. |  Функції зору і властивості зорового аналізатора |  Синій колір також на периферії сприймається, але, будучи пасивним кольором, він не здатний звертати на себе увагу. |  Роль зорових відчуттів в сенсорному аналізі товарів |  При гарній тренованості очей людини розрізняє за кольоровим тоном від 100 до 200 кольорів, за насиченістю - 25, за яскравістю - до 65. |  Тема 6. Слухові і тактильні відчуття і їх участь в сенсорної оцінці |  Тема 7. Сенсорні методи визначення якості товарів |  Класифікація сенсорних методів відповідно до завдання |  Споживчі методи сенсорного аналізу |  Зведений дегустаційний лист |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати