На головну

Без проекту З проектом

  1. V. Поправки и дополнения к проекту Конституции
  2. Аналіз беззбитковості проекту
  3. Аналіз мікро- та макросередовища проекту
  4. Бюджет проекту
  5. Важливе значення в проектному аналізі має підхід, при якому розрізняється економічний і фінансовий аналіз проекту.
  6. Вибір способу реалізації проекту

Без проекту

Час (періоди) Час (періоди)

а) б)

Мал.5.1. Залежність темпу росту виробництва від часу t.

Цей приклад наочно показує, наскільки важливо при прийнятті рішень вимірювати і порівнювати не просто усі вигоди і витрати по проекті, а їхній приростні значення.

У умовах конкуренції критерієм ефектності інвестиційного проекту є рівень прибутку, отриманого на вкладений капітал. При цьому під прибутковістю розуміється не просто приріст капіталу, а такий темп його росту, який цілком компенсує загальну зміну купівельної спроможності грошей протягом аналізованого періоду, забезпечує мінімальний рівень прибутковості і покриває ризик інвестора, пов'язаний із здійсненням проекту. Іншими словами, проблема оцінки принадності, ефективності інвестиційного проекту складається у визначенні рівня його прибутковості.

 Критерії оцінки проектів. | Концепція вартості грошей у часі

Інвестиційне проектування - основа довгострокового розвитку підприємницької діяльності. | Сутність і види проектів. | Мал. 2.1. Структура інвестиційного проекту | Життєвий цикл проекту | Оточення й учасники проекту. | Маркетинговий аналіз умов інвестування | Типова структура маркетингового дослідження ринків продукції (послуг). | Соціальний аналіз | Фінансовий і економічний аналіз | Сутність інструментарію проектного аналізу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати