Матеріально-виробничі запаси |  Облік матеріально-виробничих запасів |  Облік грошових коштів і розрахунків |  Безготівкова форма розрахунків |  Розрахунки по інкасо, акредитивами |  Розрахунки чеками, за допомогою заліків, векселів |  Облік операцій по розрахунковому рахунку |  Облік касових операцій |  Облік фінансових вкладень |  Готова продукція |

загрузка...
загрузка...
На головну

Облік витрат на продаж

  1.  D) персональні продажу - дуже дорогий засіб просування товару з точки зору витрат на один контакт
  2.  Аналіз адміністративно - управлінських витрат банку
  3.  Аналіз бюджетних витрат на державні програми в 2011-2013 рр.
  4.  Аналіз бюджетних витрат на ЖКГ та охорону навколишнього середовища в 2011-2013 рр.
  5.  Аналіз бюджетних витрат на охорону здоров'я і соціальну політику в 2011-2013 рр.
  6.  Аналіз бюджетних витрат на національну економіку в 2011-2013 рр.
  7.  Аналіз бюджетних витрат на оборону Росії в 2011-2013 рр.

1. Витрати на продаж - Витрати, пов'язані з реалізацією продукції. Дані витрати несе постачальник. Сума їх з виробничою собівартістю становить повну собівартість продукції.

В склад витрат на продаж входять такі витрати:

· На затарювання і упаковку виробів на складах готової продукції;

· По доставці продукції на станцію (пристань) відправлення, навантаженню у вагони, судна, автомобілі та інші транспортні засоби;

· Комісійні збори (відрахування), що сплачують збутових та інших посередницьким організаціям;

· За змістом приміщень для зберігання продукції в місцях її продажу і оплаті праці продавців в організаціях, зайнятих сільськогосподарським виробництвом;

· На рекламу;

· На представницькі витрати;

· Інші аналогічні за призначенням витрати.

У торгових організаціях на рахунку 44 можуть бути відображені, зокрема, такі витрати (витрати обігу): на перевезення товарів; на опла-t ту праці; на оренду; на утримання будинків, споруд, приміщень та інвентарю; по зберіганню і підробці товарів; на рекламу; на представницькі витрати; інші аналогічні за призначенням витрати.

2. витрати враховуються на активному рахунку 44 "Витрати на продаж". За дебетом рахунку 44 накопичуються суми проведених організацією витрат, пов'язаних з продажем, які списуються з кредиту рахунку 44 в дебет рахунку 90 "Продажі" повністю або частково (при цьому розподіляються: витрати на упаковку і транспортування - в виробничих організаціях; витрати на транспортування - в торгових організаціях). Таким чином, за рахунком 44 "Витрати на продаж":

· Сальдо дорівнює сумі зроблених витрат, що припадають на відвантажену, але не оплачену на початок місяця продукцію;

· Оборот по дебету - витрати звітного місяця, пов'язані з відвантаженням і реалізацією продукції;

· Оборот по кредиту - суми, списані (віднесені) в звітному місяці на реалізовану продукцію.

  Документальне оформлення відвантаження та реалізації продукції |  Синтетичний облік готової продукції та її продажу
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати