Головна

Глава 10. Індикатори оцінки результативності діяльності фірми

  1.  Don: (амер.) Глава сім'ї. Див. Boss.
  2.  I група. Показники оцінки прибутковості господарської діяльності.
  3.  I. ГЛАВА Про самадхи
  4.  I. ГЛАВА хлопця строфи
  5.  I. Методологічні підходи до побудови виховної діяльності
  6.  II частина. ПРОГНОЗ ТЕП ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  7.  II. ГЛАВА Про ДУХОВНОЇ ПРАКТИЦІ

 Особи, які надали свої кошти фірмі, розглядають її як джерело доходів, які вони бажали б отримувати на регулярній основі. Тому цілком логічно зіставляти кошти, надані тією чи іншою особою, з належними йому регулярним доходом.

Зауважимо, що в подібній схемі відносин осібно стоїть держава, яка безпосередньо не інвестує свої кошти в фірму, але воно відіграє двояку роль: (а) накопичення фондів для використання їх в загальнодержавних та соціальні цілі; (Б) створення рівних умов для функціонування бізнесу і підтримку систем, що забезпечують підприємницьку діяльність. Цими двома обставинами і зумовлюється правомірність претензії держави на частину доходів (або майна) господарюючих суб'єктів.

Отже, рентабельність інвестицій може бути оцінена з позиції різних осіб, а логіка формування відповідних індикаторів представлена ??на рис. 10.6. На схемі представлено чотири коефіцієнта рентабельності; це зумовлено тією обставиною, що ресурси, задіяні в генеруванні кінцевого фінансового результату, можна охарактеризувати наступними показниками:

- Всі активи (за балансом);

- Капітал, т. Е. Довгострокові інвестиції;

- Позиковий капітал (надано Лендера);

- Власний капітал (надано акціонерами).

Узагальнюючим показником ефекту, що має відношення до всіх активів, виступає операційний прибуток, оскільки саме з цього джерела отримують свою частку основні учасники (акціонери, Лендера, держава) - операційний прибуток ділиться між ними. Довгострокові інвестиції надані інвесторами (акціонерами і Лендера), тому з капіталом слід порівняти одержуваний ними регулярний дохід (відсотки до отримання та прибуток, доступна до розподілу серед власників). (Відзначимо, що в наведених нижче формулах не уточнюється, про яку оцінку активів (капіталу) - моментной або середньої - йдеться; методологічно правильніше використання середніх оцінок.)

Рентабельність інвестицій з позиції всіх зацікавлених осіб. З допомогою показника прибутку до вирахування відсотків і податків можна зробити оцінку загальноекономічної ефективності використання сукупних ресурсів комерційної організації за допомогою розрахунку аналітичного коефіцієнта, званого умовно коефіцієнтом генерування доходів(ВЕР):

ВЕР = 5ц (10.20)

А

де Рц: - Прибуток до вирахування відсотків і податків;

А - вартісна оцінка сукупних активів фірми (підсумок балапса-нетто по активу).

Коефіцієнт ВЕР характеризує можливості генерування доходів даної комбінацією активів і показує, скільки рублів операційного прибутку припадає на одні рубль, вкладений в активи даної компанії. По суті, це ще одна характеристика ресурсоотдачі, але не через обсяг реалізації, а за допомогою операційного прибутку. Якщо згадати алгоритм її формування, то нескладно зрозуміти, що її значення залежить від поточних витрат, властивих в середньому даному виду бізнесу. Тому значення ВЕР для даної компанії рекомендується порівнювати з середньогалузевим його значенням. Зростання ВЕР в динаміці розглядається як позитивна тенденція. Оскільки операційний прибуток є узагальнюючим показником ефекту, коефіцієнт ВЕР дійсно представляє інтерес для всіх категорій користувачів.


держава аналіз рентабельності |  Позиковий капітал

 Оцінка і аналіз прибутковості та рентабельності - 289 |  Оцінка і аналіз прибутковості та рентабельності - 291 |  реінвестований прибуток |  Прибуток бухгалтерська і податкова: логіка узгодження |  Глава 10. Індикатори оцінки результативності діяльності фірми |  Оцінка і аналіз прибутковості та рентабельності- 297 |  Оцінка і аналіз прибутковості та рентабельності - 299 |  Оцінка і аналіз прибутковості та рентабельності- 301 |  Глава 10. Індикатори оцінки результативності діяльності фірми |  Оцінка і аналіз прибутковості та рентабельності- 303 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати