Головна

Аналіз організації теоретичного навчання

  1.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  2.  B. Поняття про регресійного аналізу
  3.  C) Аналіз, синтез; індукція, дедукція.
  4.  Cущность організації та її основні ознаки
  5.  ETOM-аналіз
  6.  GAP-аналіз
  7.  I I.4.2 Маркетинговий аналіз АТЦ

В 2012/2013 н.р. відділом з навчальної роботи реалізовувалися наступні цілі і завдання:

? забезпечити умови для реалізації початкової та середньої професійної освіти відповідно до ФГОС НУО та СПО 2-3-го поколінь по напрямах, необхідних для підготовки кадрів для ВАТ «Олкон» і ін. підприємств кадрів і організацій м Оленегорска і Мурманської області;

? забезпечити достатній рівень професійної освіти учнів (НУО) та студентів (СПО) в усіх напрямках, що реалізовуються в ОГПК;

? забезпечити якісну розробку навчально-програмної документації по реалізованим напрямками СПО і НПО відповідно до ФГОС НУО та СПО 2-3-го поколіньна основі інтеграції змісту початкової та середньої професійної освіти, професійної підготовки;

? поглибити професійно-педагогічні знання педагогічних працівників з проблем типології і методичного забезпечення навчальних занять в освітній установі СПО, інформатизації навчально-виховного процесу;

? забезпечити підвищення якості навчання загальноосвітніх, загально-професійних і спеціальних дисциплін (НУО, СПО) через вдосконалення організації та методики навчальних занять, межпредметную інтеграцію змісту, диференційовану роботу з учнями та студентами, реалізацію системи методичних заходів;

? забезпечити розширення і поглиблення напрямків адміністративного контролю і керівництва через проведення та аналіз індивідуального, фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного контролю, общеколледжних методичних заходів, організацію атестації педагогічних працівників на кваліфікаційні категорії.

У навчальному закладі забезпечені:

? достатні на рівні освітньої установи результати атестації по реалізованим формам початкової та середньої професійної освіти, професійної підготовки;

? аналітичний підхід до оцінки якості викладання та оцінювання навчальних досягнень учнів в ході навчальних занять;

? моніторинг навчально-виховного процесу з теоретичного навчання (НУО, СПО, професійна підготовка).

В 2012/2013 н.р. організовано виконання всіх робочих планів і програм з теоретичного навчання; навчально-методичний супровід освітнього процесу (графіки навчально-виробничого процесу та чергування теорії - практики, навчальні плани з усіх професій НУО та спеціальностями СПО).

підготовлені робочі програми з дисциплін теоретичного навчання, комплекти контрольно-вимірювальних матеріалів і контрольно-оцінних засобів відповідно до ФГОС НУО та СПО 2-3 поколінь(НВО, СПО, професійна підготовка), факультативним заняттям по ряду дисциплін, контрольно-діагностичні матеріали для всіх видів атестації, розклад занять та іспитів).

Модернізовано навчально-матеріальна база кабінетів і лабораторій (НУО, СПО, професійна підготовка).

Гарантовано науково-методичне забезпечення загальноосвітніх, загально і спеціальних дисциплін (НУО, СПО, професійна підготовка) в питаннях:

? підвищення якості теоретичного навчання;

? вдосконалення вмінь педагогічних працівників щодо формування позитивної мотивації до початкового і середньої професійної освіти, діагностування навчальних досягнень учнів і студентів;

? вдосконалення методики адаптаційно спрямованого навчання (професійна підготовка осіб з числа випускників спеціальних (корекційних) освітніх установ).

здійснено аналіз піврічний, річний, проміжної і підсумкової успішності (НВО, професійна підготовка); щомісячної, предсессіонной (за 3 дні до екзаменаційної сесії), семестрової, підсумкової атестації студентів (СПО).

Не допущено дитячого травматизму, порушення правил і норм охорони праці, санітарії та гігієни на уроках теоретичного навчання (НУО, СПО, професійна підготовка).

аналіз

організації та результативності навчально-методичної роботи в ГАОУ МО СПО «ОГПК»

2012/2013 уч. м

Планом роботи ОГПК на 2012/2013 н.р. визначені наступні завдання діяльності методичної служби:

? гарантувати через різні напрямки і форми діяльності педагогічного колективу освоєння методичної теми «Забезпечення в ГООУ СПО ОГПК якісної реалізації програм НУО та СПО через формування ключових і професійних компетенцій учнів і студентів, впровадження в навчально-виховний процес сучасних освітніх технологій»;

? на основі впровадження федеральних державних освітніх стандартів НУО та СПО 3-го покоління забезпечити якісну розробку навчально-програмної документації по реалізованим напрямками СПО і НУО;

? забезпечити підвищення якості навчання загальноосвітніх дисциплін (НУО, СПО) через вдосконалення організації та методики навчальних занять, межпредметную інтеграцію змісту, впровадження ІКТ, диференційовану роботу з учнями та студентами, реалізацію системи методичних і позакласних заходів;

? забезпечити якісний навчально-методичний контроль теоретичного навчання (загальноосвітній, професійний цикли НУО та СПО) та аналіз його результативності;

? створити умови для наукових і навчально-методичних досліджень педагогічних працівників з проблем якості професійної освіти, змістовно-організаційної інтеграції рівнів СПО і НУО;

? забезпечити науково-методичну діяльність обласного методичного професійного об'єднання електротехнічного профілю, гірничодобувної промисловості на базі ОГПК;

? забезпечити публікацію навчально-методичних матеріалів, Розроблених педагогічними працівниками ОГПК: навчально-плануючої документації, контрольно-діагностичних матеріалів, дидактичних матеріалів до навчальних занять;

? створити умови для творчої та науково-дослідницької діяльності учнів і студентів ОГПК через роботу секцій Наукового товариства учнів та студентів.

1-е півріччя 2012/2013 н.р.

З метою реалізації поставлених завдань і відповідно до плану роботи ОГПК на навчальний рік методичною службою коледжу в 1-м півріччі 2012/2013 н.р. проведена наступна робота: рекомендації |  проведення

 інформація |  Інформація про місця проведення виробничих практик (СПО) |  Про проходження виробничих (професійних) практик студентами ОГПК |  результати |  результати |  Атестаційною комісією відзначені захисту письмових екзаменаційних робіт учнів Глєбової Е, Дуденкова Е, Старикова А, Смирнова Е. |  результати |  Висновки державної атестаційної комісії |  Висновки, пропозиції |  організація |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати