Головна

Аналіз технічного рівня розвитку підприємства

  1. III.1 Порівняльний аналіз: ключові результати
  2. SWOT - аналіз як інструмент стратегічного управління
  3. Аналіз асортименту і номенклатури продукції
  4. Аналіз беззбитковості
  5. Аналіз беззбитковості проекту
  6. Аналіз використання основних фондів
  7. Аналіз використання робочого часу

Починаючи із середини 70-х років у промисловості відзначається несприятлива тенденція наростання старіння основних виробничих фондів. Використання морально і фізично застарілих основних фондів серйозно гальмує процес впровадження передових технологій, заважає нарощуванню випуску виробів, що відповідають вищим світовим досягненням, знижує темпи економічного росту. Тому важливим напрямком підвищення ефективності виробництва є прискорення відновлення машин і устаткування.

Тому пошук резервів збільшення обсягу промислової продукції, зниження витрат на її виробництво передбачає насамперед проведення аналізу оснащеності підприємства і його структурних підрозділів основними фондами, оцінку їхнього технічного стану, обґрунтування темпів відновлення, визначення впливу цієї групи факторів на кінцеві результати діяльності підприємства.

Аналіз починається з вивчення динаміки обсягу, складу і структури основних засобів.

Задача аналізу наявності і структури основних засобів полягає в оцінці прогресивності їх структури. Аналіз доцільно проводити в наступній послідовності:

оцінка загального розміру основних засобів;

аналіз їхньої структури;

аналіз структури основних виробничих фондів (ОВФ).

Аналіз загального розміру основних засобів ґрунтується на оцінці вартості основних фондів на початок і кінець року, а також їх середньорічної вартості. Крім того проводиться порівняння цих показників з рівнем попереднього року. Співвідношення питомих ваг окремих видів основних промислово-виробничих фондів у загальній їхній вартості характеризує структуру основних фондів.

Роль окремих видів основних фондів у виробничому процесі різна. Ті їхні види, що безпосередньо беруть участь у процесі виробництва продукції, відносяться до активної частини основних фондів, а ті, що не беруть участь безпосередньо в процесі виготовлення продукції, але створюють необхідні умови для нормального протікання виробничого процесу, являють собою пасивну їхню частину. При аналізі структури промислово-виробничих основних фондів виявляється співвідношення активної і пасивної частин на початок і кінець звітного періоду. Збільшення питомої ваги машин і устаткування відображає позитивні зміни в структурі основних промислово-виробничих фондів, характеризує прогресивність їхньої структури, ріст технічної оснаще-ності підприємства.

Дані для аналізу структури основних виробничих фондів наведений в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

 Тема 4. Аналіз довгострокових активів підприємства | І озброєності праці основними засобами

Дані про роботу обладнання у виробництві СМЗ | Аналіз обсягу виробництва у виробництві СМЗ | З номенклатури і асортименту | Розрахунок показників | Оцінка ритмічності виробництва за 1 квартал | Аналіз якості продукції | Аналіз якості продукції | Аналіз реалізації продукції | На обсяг реалізації у виробництві СМЗ | Маркетинговий аналіз діяльності підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати