На головну

циям сучасного природознавства.

  1.  Абстрактне мистецтво і основні течії сучасного західного мистецтва
  2.  Азбука сучасного більярду
  3.  Базові концепції розвитку сучасної освіти
  4.  Питання про основні економічні закони сучасного капіталізму і соціалізму
  5.  Генетична різноманітність сучасного людства
  6.  ГЛАВА I. Про ТЕХНІКИ СУЧАСНОГО БОКСУ
  7.  ГЛАВА VI. Про тактику СУЧАСНОГО БОКСУ

4) http://nrc.edu.ru/est/ Систематичне виклад навчального ма-

териала по концепціям сучасного природознавства: Методологія науки, картина світу сучасної фізики, еволюція Всесвіту, біоло- гічна картина світу.

5) Карпенків С. Х. Основні концепції природознавства.-

М .: Культура і спорт, ЮНИТИ, 1998.- 208 с.

6) Кузнєцов В. І., Ідліс Г. М., Гутіна В. Н.-. Природознавство-М.,

Агар, 1996.

7) Рузавин Г. І .- Методи наукового дослідження-. М.,

Думка, 1974

8) Рузавин Г. И.- Концепції сучасного природознавства-

. М., Культура і спорт, ЮНИТИ, 1997.

9) Хакен Г. Сінергетіка.- М .: Мир, 1980.- 404 с.

10) Шредінгер Е. Що таке життя? З точки зору фізики. -

М .: Атомиздат, 1972

додаткова література

1. Вернадський В. І. Жива речовина і біосфера.- М .: НАУ

ка, 1994.. - 669 с.

2. Вилькенштейн М. В. Ентропія та інформація.- М .: Наука,

1986.-190 с.

3. Капра Ф. Дао фізікі.- СПб .: Орис, 1994.- 302 с.

4. Кемп П., Армс К. Введення в біологію .- М .: Світ, 1986.-671

с.

5. Князева Е.Н., Курдюмов С. П. Закони еволюції і самоорга-

нізації складних систем.- М .: Наука, 1994.- 229 с.

6. Кузнєцов В. И.- Загальна хімія Тенденції розвитку-. М., Вис-

Шая школа, 1989

7. Медников Б. М. Біологія: форми та рівні життя.-

М .: Просвещение, 1995..


8. Моисеев Н. Н. Ідеї природознавства і громадські науки.-

М .: ВЦ РАН, 1991.- 55 с.

9. Моисеев Н. Н. Людина і ноосфера.- М .: Молода гвар-

Дія, 1990.-51с.

10. Небел Б. Наука про навколишнє середовище. Як влаштований світ:

Підручник. 2-ий том.- М .: Мир, 1993. 328 с.

11. Николис Г., Пригожин І. Пізнання складного: Введеніе.-

М .: Світ, 1990 342 с.

12. Одум Ю.- Екологія. Т1 М., Мир, 1986

13. Пригожин І., Стенгерс І. Час, хаос і квант: До вирішення парадоксу часу.- М .: Прогрес, 1994.- 265 с.

14. Резнік С. Як влаштований світ // Хімія і життя 1993.- № 9.- с.

14-21.

15. Стьопін В. С., Кузнєцова Л. Ф. Наукова картина світу в культу-

ре техногенної цівілізаціі.- М .: Інститут філософії РАН, 1994.-

274 с.

16. Фейнберг Е. Л. Дві культури. Інтуїція і логіка в мистецтві та науці.- М .: Наука, 1992.- 255 с.

17. Хокінг С. Від великого вибуху до чорних дір. Коротка істо

рія часу.- М .: Мир, 1990.- 166 с.

18. Чижевський А. Л. Космічний пульс життя.- М .: Думка, 1995.-


766 с.


19. Ефроімсон В. П. Геніальність і генетіка.-М .: Русский


світ, 1998.-543 с.

20. Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Еволюційний ученіе.- М .: Вис-

Шая школа, 1981.

21. Conceptions of Modern Natural Sciences: References

http://www.dvgu.ru/ifit/~goy/Reference.htm Словник термінів. |  В С Т У П

 Стности, в теплову енергію. |  Роль амінокислот в живому організмі. |  концепції екології |  Всесвіт |  системи органів |  компоненти екосистем |  При виникненні зовнішніх збурень, які порушують совий стан навколишнього середовища, в біоті повинні виникати процеси, ком пенсирующие це обурення. |  сукцесії |  Концепції хімічних структур |  Приставки для утворення кратних і часткових одиниць. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати