На головну

Нескінченно малі і нескінченно великі функції, зв'язок між ними

  1.  I. Кома між незалежними реченнями, об'єднаними в одне складне, і між підрядними, що відносяться до одного головного
  2.  I. Міжнародне значення п'ятирічки
  3.  I. Міжнародне становище
  4.  I. Міжнародне становище
  5.  I. Міжнародне становище Радянського Союзу
  6.  II. Кома між головним і підрядним реченнями
  7.  II. Міжнародне право

Теорема 1. якщо функція f (x) є нескінченно великою при x > a, То функція 1/ F (x) є нескінченно малою при x > a.

Доведення. Візьмемо довільне число ?> 0 і покажемо, що при деякому ?> 0 (Залежать від ?) при всіх x, для яких | X - a | , Виконується нерівність  , А це і буде означати, що 1 / f (x) - Нескінченно мала функція. Дійсно, так як f (x) - Нескінченно велика функція при x > a, То знайдеться ?> 0 таке, що як тільки | X - a | , Так |f (x) |>1/ ?. Але тоді для тих же x . Односторонні межі. Необхідні і достатні умови існування межі. Геометричний сенс межі. |  Властивості нескінченно малих функцій

 Безлічі, способи їх завдання. Операції над множинами (об'єднання, перетин). |  Функції, способи їх завдання, класифікація. |  квиток №3 |  квиток №9 |  Другий чудовий межа, його застосування у фінансових обчисленнях. |  Загальні поняття про порівняння нескінченно малих функцій. |  Неперервність функції в точці і на відрізку. |  Дії над неперервними функціями. Властивості неперервних функцій. Точки розриву безперервних функцій |  Похідна функції. Її геометричний сенс і механічний зміст. |  Доведення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати