Головна

Стратегії алгоритмів.

  1.  Алгоритми видалення невидимих ??ліній і поверхонь. Основні класи алгоритмів.
  2.  Аналіз маркетингової стратегії підприємства
  3.  Аналіз стратегії по Минцбергу
  4.  Введення в теорію алгоритмів.
  5.  Види ринкової стратегії
  6.  Види ринкової стратегії
  7.  Зовнішньополітичні стратегії СРСР і США

Повний перебір; метод «розділяй і володарюй»; «Жадібні» алгоритми; бектрекінг (перебір з поверненнями); метод гілок і меж; евристичний пошук; пошук за зразком, алгоритми обробки рядків; алгоритми апроксимації числових функцій.

Основні алгоритми обробки інформації.

Основні алгоритми над числами; алгоритми послідовного та бінарного пошуку; алгоритми сортування складності O (N * N) і O (N * logN); хеш-функції і методи виключення колізій; дерева бінарного пошуку;

Розподілені алгоритми.

Модель паралельного виконання програми із загальною пам'яттю і модель передачі повідомлень: організація паралельних обчислень на принципі консенсусу і на основі вибору; методи визначення завершення паралельних обчислень.


Список літератури (с2)

1. Кормен Т., Лейзерсон Л., Ривест Р., Штайн К. Алгоритми: побудова й аналіз. М.; СПб. ; Київ: Вільямс, 2005

2. Кнут Д. Мистецтво програмування, том 1. Основні алгоритми = The Art of Computer Programming, vol.1. Fundamental Algorithms. - 3-е изд. - М .: «Вільямс», 2006. - с. 720.

3. Кнут Д. Мистецтво програмування, том 3. Сортування і пошук = The Art of Computer Programming, vol.3. Sorting and Searching. - 2-е вид. - М .: «Вільямс», 2007. - с. 824.

4. Ахо Альфред В., Хопкрофта Джон Е., Ульман Джеффрі Д. Структури даних і алгоритми. Видавництво: Вільямс, 2010. - с.400.

5. Скіена Стівен Алгоритми. Керівництво по розробці. Друге видання. БХВ-Петербург, 2011.- с. 720.

6. Тель Ж. Введення в розподілені алгоритми = Introduction to Distributed Algorithms / Ж. Тель; пров. з англ. В. А. Захарова. - М .: Изд-во МЦНМО 2009.

7. Гергель В. П. Теорія і практика паралельних обчислень: навч. посібник / В. П. Гергель. - М .: Інтернет-Ун-т Інформ. Технологій: БИНОМ. Лаб. знань, 2007.

8. Макконелл, Дж. Основи сучасних алгоритмів. Пер. з англ. під ред. С. К. Ландо. - 2-е вид., Доп. - М.: Техносфера, 2006.

9. Котов В. М. Розробка і аналіз алгоритмів: теорія і практика: посібник для студентів мат. і фіз. спеціальностей / В. М. Котов, Е. П. Соболевська. - Мінськ: БДУ, 2009. - 251 с.


  Основи аналізу алгоритмів. |  Введення в теорію алгоритмів.

 Основні типи алгоритмічних моделей. (С8) |  Машина Поста. |  Машина Поста складається з (с11) |  Практичні завдання. |  Машина Тьюринга. |  Граф переходів |  Визначення обчислюваності по Тьюрингу. (С25) |  Приклади (С27-С29) |  Послідовна композиція МТ. (С30-С31) |  Операція розгалуження (умовний оператор). (С32-С33) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати