На головну

Аналіз випадкових залишків.

  1.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  2.  B. Поняття про регресійного аналізу
  3.  C) Аналіз, синтез; індукція, дедукція.
  4.  ETOM-аналіз
  5.  GAP-аналіз
  6.  I I.4.2 Маркетинговий аналіз АТЦ
  7.  I АНАЛІЗ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ

Лабораторна робота.

При проведенні аналізу статистичного якості побудованої моделі передбачається, що виконуються умови теореми Гаусса-Маркова. Умови теореми Гаусса-Маркова накладають такі обмеження на випадкові залишки :

1)

2)  (Умова гомоскедастичність)

3)  (Умова некоррелированности залишків)

4) [1]  є нормальними випадковими величинами.

Виконання перерахованих обмежень забезпечує коректність використання t-статистик і F-Статистика для перевірки значущості коефіцієнтів рівняння і всього рівняння в цілому. На практиці перевірка умов теореми Гаусса-Маркова здійснюється вже після того, як побудована регресійна модель.

У даній роботі розглядається лише перевірка умов 2 і 4. Виконання умова (1) забезпечується самим метод найменших квадратів. Умова некоррелированности залишків (3) проводиться лише у випадках, коли очевидна послідовність, в яких можна впорядкувати залишки, наприклад при аналізі часових рядів.

Завдання 0.

Знайдіть залишки в останньої моделі, отриманої в лабораторній роботі 6 (завдання 4). Для цього можна використовувати засіб регресіяз Аналізу даних.Встановіть прапорці в розділі залишки навпроти пунктів Залишки, Стандартизовані залишки и Графік залишків. Підсумки краще вивести на Новий робочий лист.

Перевірку умов теореми Гаусса-Маркова почнемо з перевірки, що розподіл залишків є нормальним. Для перевірки, що випадкові залишки є нормальними випадковими величинами, існує велика кількість різноманітних статистичних методів, до яких можна познайомитися в навчальній і / або нормативній літературі [2]. Розглянемо спочатку графічний метод. Висновки |  Завдання 1.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати