На головну

Розвиток трудового права. Кодекс законів про працю РРФСР 1922 р, його основні положення.

  1.  Amp; 8. Основні положення декретів ЦВК і РНК від 18.12.1917 р та 19.12 1917 р
  2.  Crisco: товар, який підштовхнув розвиток маркетингу
  3.  Cущность організації та її основні ознаки
  4.  GENESIS64 Security - Основні настройки
  5.  I Соціально-економічний розвиток США на рубежі XX-XXI ст.
  6.  I. Основні богословські положення
  7.  I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Процес становлення трудового законодавства, на жаль, був перерваний Першою світовою війною. На час війни дію законів про охорону праці в воюючих і в більшості нейтральних країн було призупинено. Уряди цих країн були змушені застосовувати методи прямого примусу до праці, в тому числі по відношенню до жінок і дітей. Спеціальними урядовими актами були оголошені недійсними статті законів, що обмежували застосування і тривалість понаднормових робіт, а також дитячої та жіночої праці. Страйки були строго заборонені.

У порівнянні з європейськими країнами, в Росії трудове законодавство почало розвиватися дещо пізніше. Основною причиною послужило кріпосне право, яке існувало аж до 1861 року, і як наслідок - незначна кількість вільних працівників.

Фабрично-трудове законодавство сформувалося в Росії в дуже короткі терміни. У період з 1882-го по 1903 року було прийнято дев'ять основних законів, що склали базу промислового права.

Перераховані закони - головні акти фабричного законодавства Російської імперії. У період з 1903 року по лютий 1917 р зазначені акти в певній мірі коригувалися, але нових значних законів прийнято не було, за винятком Тимчасових правил про професійні товариства від 4 березня 1906, які легалізували професійні спілки.

У 1918 році був прийнятий перший Кодекс законів про працю (КЗпП), узагальнюючий все що передує законодавство про працю. У Кодексі закріплювалися норми праці і відпочинку, встановлювалися пільги для підлітків і жінок. Велика роль у вирішенні питань про працю відводилася профспілкам та інспекціях Наркомату праці. Введений Кодекс скасував стару систему соціального страхування (виплат з фондів підприємств і установ) системою соціального забезпечення (виплат з централізованих фондів держави.

КЗпП підсумував законодавство про працю першого року радянської влади. Він закріпив багато норм попередніх йому юридичних актів з питань праці, в тому числі колективних договорів, доповнив раніше діяли норми. КЗпП 1918 наочно відбив особливості соціальної політики радянської держави в період військового комунізму, в якій поєднувалося примус до праці, часто в самій жорсткій і навіть жорстокою формою, і досить високий для тих років проголошений рівень трудових прав працівників, охорони праці, надання профспілкам особливих прав і повноважень у сфері правового регулювання праці.

На початку 20-х років в історії нашої країни стався крутий поворот. Відповідно до рішень X з'їзду РКП (б) радянська влада оголосила про введення нової економічної політики, допускала до певних меж приватну власність, вільну торгівлю, свободу підприємництва, приватно-господарську діяльність поряд з господарством державним.

Нова кодифікація трудового законодавства в 1922 р мала на меті замінити КЗпП 1918, створений для здійснення "червоногвардійської атаки на капітал", новим Кодексом, покликаним регулювати трудові відносини в умовах переходу до ринку.

Другий радянський Кодекс законів про працю, Завершив формування радянського типу трудового права. КЗпП 1922 р суті справи остаточно конституювала основні інститути радянського трудового права, давши їм нормативний зміст.

У 17 розділах нового Кодексу можна бачити каркас таких інститутів радянського трудового права, як трудовий договір, колективний договір, положення профспілок, дисципліна праці, заробітна плата, гарантії та компенсації, норми праці та відрядні розцінки, робочий час, час відпочинку, техніка безпеки і гігієна праці, охорона праці жінок і молоді, матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну майну підприємства, соціальне страхування.

Головна відмінність кодекс 1922 від попереднього полягає в його концепції і функціональної спрямованості. Кодекс 1922 був створений для функціонування в умовах, принципово відмінних від військового комунізму. Радянське держава визнала необхідність розвитку ринку, і легалізував в певних межах першооснову ринкової економіки: право приватної власності і свободу підприємництва. Це робило необхідним суттєве реформування сформованого трудового права.

У порівнянні з попереднім кодексом вводилися нові поняття, такі як:

· колективний договір;

· трудовий договір;

· Розрахункова книжка;

· Артіль;

· вихідна допомога;

·

Кодекс встановлював 8-годинний робочий день, безперервний відпочинок, тривалістю не менше 42 годин, щорічну чергову оплачувану 2-тижневу відпустку. Заборонялася експлуатація дитячої праці (до 16 років). Для жінок передбачалося звільнення від робіт на час до пологів і після пологів: 6 тижнів до і 6 тижнів після - для працівників розумової праці, 8 тижнів - для працівників фізичної праці; також вводилися додаткові (крім обідніх) перерви для годування грудних дітей.

Кодексом встановлювався список державних свят, а також вводилося поняття професій «конторського і розумової праці». Була відсутня пенсія по старості, замість цього було лише «право на соціальне забезпечення при інвалідності.»

До кінця 20-х років трудові права робітників і службовців неухильно розширювалися: значно підвищили роль колективних договорів, розширені права профспілок, був скорочений робочий день до 7 годин, встановлено численні пільги для жінок і неповнолітніх і т.д.

З деякими поправками кодекс діяв майже половину століття.

  Розвиток громадянського права в перші роки радянської влади і видання цивільного кодексу РРФСР, його основні положення. |  Розвиток кримінального права. Розробка і прийняття кримінального кодексу РРФСР 1922 р

 Судова реформа 1884 року. Судові статути. Буржуазні принципи реформи. Загальна характеристика суду і судоустрою. |  судоустрій |  реорганізація прокуратури |  Суд присяжних |  Цивільний процес за Статутом цивільного судочинства. |  У Статуті цивільного судочинства отримала закріплення система, що надає усній і письмовій формах змагання сторін однакове значення. |  Кримінальний процес за Статутом кримінального судочинства. |  Контрреформи 1880-1890-х років. |  Необхідність кодифікації радянського права. Передумови кодифікації. |  Кодифікація основних галузей радянського права. Загальна характеристика. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати