На головну

Варіант 1

  1. Базовий варіант.
  2. Варіант
  3. Варіант 1.
  4. ВАРІАНТ 11
  5. ВАРІАНТ 12
  6. Варіант 13

У завданнях 1-4 оберіть одну правильну відповідь.

1.Укажіть, прикладом якого інформаційного процесу є переклад тексту з російської мови українською.

А) передавання даних

Б) пошук даних

В) опрацювання даних

Г) зберігання даних

2.Укажіть правильне закінчення твердження: «Буфер обміну - це...».

А) ділянка оперативної пам'яті, призначена для тимчасового зберігання об'єктів, які необхідно перемістити або скопіювати

Б) ділянка постійної пам'яті, призначена для постійного зберігання об'єктів, які необхідно перемістити або скопіювати

В) запам'ятовуючий пристрій комп'ютера, де тимчасово зберігаються дані

Г) запам'ятовуючий пристрій комп'ютера - флеш-пам'ять, для постійного зберігання даних

3.Укажіть правильне закінчення твердження: «Провайдер - це...».

А) комп'ютер-сервер, що надає Інтернет-послуги

Б) організація, що забезпечує зв'язок користувача з мережею Інтернет

В) комп'ютер, на якому встановлено програмне забезпечення для роботи з мережею

Г) організація, яка користується послугами Інтернету

4.Укажіть правильне закінчення твердження: «Точний і зрозумілий виконавцю набір вказівок для виконання послідовності дій, що направлені на досягнення поставленої мети або розв'язування завдань певного типу, називається...».

А) моделлю

Б) системою

В) алгоритмом

Г) технологією

У завданнях 5-8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді з п'яти запропонованих.

5.Укажіть типи внутрішньої пам'яті комп'ютера, які є енергозалежними.

А) постійна пам'ять

Б) напівпостійна пам'ять

В) оперативна пам'ять

Г) кеш-пам'ять

Д) флеш-пам'ять

6.Укажіть параметри слайда, які можна змінити за допомогою вказівки Розмітки слайда (макета).

А) шаблон оформлення

Б) наявність заголовка на слайді

В) тип об'єктів, що розміщені на слайді

Г) кількість об'єктів, що розміщені на слайді

Д) місце розташування об'єктів

7.Укажіть властивості графічних зображень, що створені за допомогою графічного редактора.

А) розмір зображення

Б) роздільна здатність зображення

В) глибина кольору

Г) ширина кольору

Д) колірна модель

8.Укажіть дії, які можна виконувати для зміни структури таблиці в середовищі MS Word.

А) додавати чи видаляти рядки

Б) додавати чи видаляти стовпці

В) додавати чи видаляти клітинки

Г) додавати чи видаляти колонтитули

Д) об'єднувати чи розбивати клітинки попередньо створеної таблиці

У завданнях 9, 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

9.Установіть відповідність між основними властивостями моніторів та їхніми характеристиками.

А) розмір екрана

Б) кількість кольорів

В) роздільна здатність

Г) величина зерна

Д) частота оновлення екрана

1)кількість точок екранного зображення по горизонталі та вертикалі

2)довжина діагоналі екрана монітора

3)розмір пікселя зображення

4)кількість кадрів за секунду, що монітор здатний відтворювати

5)кількість відтінків кольорів, яку можна відтворити на моніторі

         
         

10.Установіть відповідність між назвами деяких інформаційних складових Інтернету та їхніми означеннями

А) гіпертекст

Б) гіпертекстове посилання

В) гіпертекстовий документ

Г) гіпермедіа

Д) пакет

1)розширений метод організації мультимедіаданих, у якому, крім тексту, підтримуються перехресні посилання з іншими типами даних (відео, графікою, звуком)

2)текст, у який вбудовано спеціальні коди, що задають його форматування і розміщення в ньому ілюстрацій і мультимедійних об'єктів, посилань на інші документи тощо

3)фрагмент гіпертекстового документа, з яким зв'язаний

інший гіпертекстовий документ або певне місце в ньому; здійснює перехід на інший документ, сторінку або частину поточної сторінки

4)найменша неподільна одиниця даних під час передавання їх мережею

5)документ, що містить гіпертекст

         
         

ВАРІАНТ 2

У завданнях 1-4 оберіть одну правильну відповідь.

1.Укажіть складову операційної системи, що керує процесом виконання програм та їх доступом до ресурсів комп'ютера.

А) інтерфейс

Б) утиліти

В) драйвер

Г) ядро

2.Укажіть правильне закінчення твердження: «Вирівнювання засобами текстового процесора задає...».

А) відстань усіх рядків абзацу від межі лівого і правого полів сторінки

Б) положення початку першого рядка абзацу відносно його лівої межі

В) спосіб розташування рядків абзацу відносно його лівої та правої меж

Г) відстань між рядками абзацу

3.Укажіть, де і коли було створено першу в світі електронно-обчислювальну машину.

А) Україна, 1951 рік

Б) США, 1946 рік

В) Англія, 1948 рік

Г) Японія, 1938 рік

4.Укажіть правильне закінчення твердження: «Алгоритм, у якому залежно від виконання певної умови багаторазово виконується послідовність дій, називається...».

А) із розгалуженням

Б) лінійним

В) циклічним

Г) деревоподібним

У завданнях 5-8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді з п'яти запропонованих.

5.Укажіть приклади засобів передавання повідомлень.

А) радіо, телебачення

Б) магнітні та лазерні диски, флеш-карти

В) контролери пристроїв введення/виведення

Г) поштова служба, телефон, телеграф

Д) комп'ютерні мережі, електронна пошта

6.Укажіть дії, які можна виконати за допомогою зразка слайдів (шаблонів) у середовищі

MS PowerPoint.

А) визначити формат шрифту заголовка на всіх слайдах

Б) змінити графічний шаблон оформлення всіх слайдів

В) створити на певному слайді презентації дві текстові рамки

Г) змінити значок маркера в усіх списках презентації

Д) створити таблицю

7.Укажіть розширення, які можуть мати графічні файли.

А) wmf

Б) avi

В) tif

Г) jpeg

Д) mp3

8.Укажіть об'єкти, які можна копіювати за допомогою Буфера обміну.

А) файли

Б) папки

В) графічні фрагменти

Г) текстові фрагменти

Д) вікна програм

У завданнях 9, 10 до кожного варіанта умови, позначеного літерою, оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.

9.Установіть відповідність між видатними досягненнями та прізвищами вчених, яким вони належать.

А) перший механічний пристрій, що виконував чотири арифметичні дії, сконструював

Б) склад і призначення частин (функціональних елементів) автоматичного обчислювального пристрою вперше сформулював

В) принципи, згідно з якими функціонує більшість сучасних комп'ютерів, уперше описав

Г) першу серійну обчислювальну машину, що виконувала дві арифметичні дії, створив

Д) перші програми для різницевої автоматичної машини створив перший у світі програміст

1)Блез Паскаль

2)Джон фон Нейман

3)Чарльз Беббідж

4)Ада Лавлейс

5)Готфрід Вільгельм Лейбніц

         
         

10.Установіть відповідність між країнами та доменними іменами

А) Україна

Б) Росія

В) Сполучені Штати Америки

Г) Велика Британія

Д) Німеччина

1)uk

2)ua

3)de

4)us

5)ru

         
         


Оцінювання завдань різної складності для програми рівня стандарту | ВАРІАНТ 3

ВАРІАНТ 4 | ВАРІАНТ 6 | ВАРІАНТ 7 | ВАРІАНТ 8 | ВАРІАНТ 9 | ВАРІАНТ 11 | ВАРІАНТ 12 | ВАРІАНТ 14 | Опис-акт уцінки товарів і продукції, що залежалися, та надлишкових товарно-матеріальних цінностей | За період___________ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати