На головну

ТЕМА 4. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу.

  1. I. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ. КУЛЬТУРА, ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ПРИРОДА
  2. II. Вимоги безпеки під час проведення практичних занять у кабінеті (лабораторії) біології загальноосвітнього навчального закладу
  3. III. КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ И КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА
  4. IV. Пояснення та усвідомлення навчального матеріалу
  5. IY. Культура
  6. Quot;Культура Партнерства" и "Культура Владычества". Переход к запрещению психоделиков.
  7. Sup1;Лотман Ю. М. Асимметрия и диалог. Текст и культура// Серия: Труды по знаковым системам. Тарту, 1989. Вып. 16. С. 16.

Мета: Проаналізувати основні компоненти педагогічної культури.

Основна проблема: виявити залежність формування культури викладача від рівня педагогізації навчально-виховного процесу вищого навчального закладу.

Провідна ідея: проблема культури є центральною у підготовці майбутніх педагогів.

План

1. Роль і значення культури освітян у становленні демократичної держави.

ДОДАТКИ

2. Сутність поняття "культура" у філософському і педагогічному аспектах.

3. Основні компоненти педагогічної культури.

4. Шляхи формування загальної і педагогічної культури

викладача вищого навчального закладу.

Основні поняття теми: культура, педагогічна культура, куль-" тура спілкування, мовленнєва культура, педагогічна техніка. Обрані методи: лекція з елементами дискусії. Обладнання: схеми, діафільми.

Питання з теми для самостійного вивчення і осмислення:

1. Проаналізувати роботу В. О. Сухомлинського "Лист про педагогічну етику" (Нар. Образование. -1970. -№11. -с. 48-52).

2. Проаналізувати роботу Дейла Карнегі "Як набувати друзів і справляти вплив на людей". -К.: Наукова думка, 1989.

Завдання з вивчення першоджерел:

1. В. А. Сухомлинский. Слово о слове. - Избр. произв. в 5т. -т.5.

2. Е.І. Головаха, Н. В. Панина. Психология человеческо-говзаимопонимания. -К.: Изд-вополит. литер., 1989.

3. Блонский П. П. Учитель, стань человеком: Избр. пед. произв. й психолог, соч. в 2т.- М., 1979.-т.1-с. 78-83.

4. Берне Р. Развитие Я - концепции в педагогике. Пер. с англ.-М., 1986.

Завдання для самоаналізу і самоконтролю.

1. Проаналізувати взаємозв'язок понять "педагогічна культура" і "педагогічна майстерність".

2. Охарактеризувати сутність поняття "педагогічне спілкування ".

Рекомендована література:

1. Бодалев В. Н. Личность й общение. - М., 1983. 2-Добрович А. В. Воспитателю о психологии й психогигиене

общения. -М., 1987.

З. Лупьян Л. Н. Барьерьі общения, конфликтьі, стресе. - Ли-ТЕМА 3. Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу. | Пецк,1986.

ВИЩА ОСВІТА В США | СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ | СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ | СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ У НІМЕЧЧИНІ | СИСТЕМА ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ЯПОНІЇ | ОСВІТИ В ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ | Загальні тенденції та перспективи | ДОДАТКИ Робоча програма з педагогіки вищої школи | ДОДАТКИ | ТЕМА 2. Методи та методика педагогічних досліджень. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати