Головна

Графік виробництва монтажних робіт.

  1.  II Показники РІВНЯ І ДИНАМІКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
  2.  II.3.1 Аналіз основного виробництва АТЦ
  3.  III. Дослідження функцій та побудова графіків
  4.  III. ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
  5.  III. СТАТИСТИКА ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  6.  IV. Вплив зміни чисельності персоналу на величину обсягу виробництва, собівартості і прибутку.
  7.  V. Дослідження функцій і побудова їх графіків

Розробка графіка виконання монтажних робіт здійснюється з метою визначення послідовності і термінів виконання монтажних робіт, їх взаємозв'язку; планування термінів поставки матеріально-технічних ресурсів на будівельний майданчик; термінів зайнятості робочих бригад.

При цьому обов'язково слід забезпечити технологічну послідовність виконання робіт, їх максимально можливе суміщення і дотримання вимог техніки безпеки.

Графік виробництва монтажних робіт розробляють в лінійному вигляді на підставі калькуляції трудових витрат (таблиця 5).

Приклад оформлення графіка виконання робіт представлений в додатку Т.

Графи 1,2,3 заповнюють в порядку виконання технологічних операцій.

Графи 4, 5, 6, 7 заповнюють на підставі калькуляції і прийнятих марок монтажних кранів. Кількість ланок в зміну (графа 8) приймається з умови прийнятого кількості монтажних кранів (одна ланка монтажників на кран). Кількість змін (графа 9) приймається 2-3. Кількість осіб, які працюють в день (графа 10), визначається з урахуванням граф 7, 8, і 9.

Нормативну тривалість робіт (графа 11) (? О) визначають по

формулою

де Тм - Трудомісткість операцій, чол. · Дн .;

nсм - Число змін; Nраб - Кількість осіб працюють в день.

Проектна тривалість робіт (графа 12) визначається округленням нормативної тривалості в меншу сторону до цілої зміни. Наприклад: якщо нормативна тривалість роботи склала 8,3 або 8,71 дня, то проектна тривалість робіт (при двозмінній роботі) складе відповідно 8,0 і 8,5 дня, а при тризмінній роботі відповідно 8,3 і 8,6 дня.

Проектний відсоток виконання норм (графа 13) визначається як відсоток різниці значень нормативної та проектної тривалості робіт і показує, що за меншу тривалість можна виконати роботу за рахунок перевиконання нормативного завдання.

У графі 14 будують лінійний графік виконання будівельних робіт в порядку їх виконання з урахуванням безпечних умов праці.

При побудові графіка необхідно враховувати, що одна і та ж будівельна машина або ланка робітників не може одночасно виконувати робочі операції на кількох роботах.

Лінійна модель графіка виконання робіт (графа 14) будується з дотриманням таких вимог:

-необхідно враховувати заданий метод монтажу конструкцій і задані терміни виконання робіт;

-слід прагнути до потокового виробництва робіт;

монтаж ведеться по поверхах (по ярусах) в межах будівлі (блоку);

монтаж стінових панелей багатоповерхових будівель ведеться з відставанням по висоті на 1-2 поверхи (від монтажу елементів каркасу);

-виробництво робіт по монтажу стінових панелей в одноповерхових будівлях можна починати після монтажу всіх елементів каркасу будівлі або блоку будівлі в межах деформаційного шва;

-електросварочние роботи повинні виконуватися паралельно установці елементів;

-слід дотримуватися технологічні перерви в часі для можливості досягнення бетоном (розчином) необхідної міцності в стиках (додаток У);

-конопатка, зачеканення і розшивання швів між стіновими панелями може виконуватися після монтажу всієї будівлі.

Графік поставки конструкцій, часовий графік і графік роботи механізмів дивись в додатках Ф і X відповідно.

  Калькуляція трудових витрат. |  Контроль якості монтажних робіт.

 Державна освітня установа вищої професійної освіти |  Вступ. |  Відомість елементів, які монтує збірних конструкцій. |  Методи монтажу конструкцій. |  Вибір монтажних кранів. |  Організація і технологія монтажу конструкцій будівлі. |  Безпека праці при виконанні монтажних робіт. |  Визначення техніко-економічних показників. |  Список використаних джерел. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати