Головна

Методи монтажу конструкцій.

  1.  Gt; Функції та методи інноваційного менеджменту> Прогнозування в інноваційному менеджменті
  2.  I. Якісні методи системного аналізу.
  3.  III) Методи управління
  4.  III. МЕТОДИ РІШЕННЯ СТАНУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ
  5.  III. Технологія і методи менеджменту.
  6.  IV. МЕТОДИ СКЛАДАННЯ
  7.  PR. Цілі, завдання, функції, методи.

Методи монтажу вибирають на підставі положень, що враховують заданий тип будівлі і його конструктивну характеристику.

Методи монтажу збірних конструкцій розрізняються залежно від:

застосовуваного комплекту основних машин;

напрямки розвитку монтажного процесу;

застосовуваних технологічних прийомів і оснастки;

черговості монтажу конструктивних елементів.

У напрямку розвитку монтажного процесу розрізняють поздовжній метод, коли конструкції послідовно встановлюють уздовж прольоту або будівлі, і поперечний, коли конструкції монтують послідовно по поперечним осях будівлі.

Традиційним вважається поздовжній метод.

Конструкції одноповерхових промислових будівель рекомендується встановлювати за допомогою самохідних кранів на гусеничному або пневмоколісному ходу. Застосування в цих випадках баштових кранів зазвичай виявляється нераціонально. Крани при монтажі несучих конструкцій розташовують всередині прольоту, а при монтажі конструкцій - зовні будівлі.

Для монтажу багатоповерхових будівель, як правило, застосовують баштові і рідше башенно-стрілові крани, розташовуючи їх за межами поперечного перерізу будівлі: з одного боку або з двох сторін.

Колони першого поверху часто мають вагу значно більший, ніж колони наступних поверхів. У цьому випадку раціонально виділити монтаж колони першого ярусу (поверху) в самостійний потік, забезпечивши цей потік стріловим краном відповідних параметрів.

Залежно від застосування технологічної оснастки монтаж виконується вільним методом, при якому наводку конструкції на опору здійснюють монтажники, або обмежено-вільним, при якому застосовують різні монтажні пристосування, що забезпечують наводку елемента: упори, фіксатори, кондуктори та т. Д.

Колони одноповерхових будівель монтуються за допомогою клинів (дерев'яних, залізобетонних, сталевих), клинових вкладишів, кондукторів.

Колони багатоповерхових будівель монтуються за допомогою жорстких підкосів, одиночних або групових кондукторів (при сітці колони 6x6 м), а для висотних або великої протяжності будівель при обсязі збірного залізобетону понад 700 м3 за допомогою рамно-шарнірних індикаторів (РШИ).

Ферми і будівельні балки монтуються обмежено-вільним методом за допомогою розпірок, кондукторів на опорах; розчалок.

Залежно від послідовності установки конструктивних елементів застосовують такі методи: диференційований (роздільний), комплексний і комбінований (змішаний), зміст яких викладено в / 1 /, / 2 /, / 3 /.

Для одноповерхових промислових будівель рекомендується комбінований метод, при якому колони, підкранові балки, стінові панелі монтують диференційованим методом, а підкроквяні і кроквяні ферми (балки) і плити покриття комплексним.

Для багатоповерхових каркасних промислових будівель рекомендується комплексний метод, при якому колони монтують спільно з ригелями і плитами перекриття, а також диференційований, при якому всі конструкції будівель монтують в межах захватки окремо.

Для монтажу будівлю слід розбити на монтажні захватки або ділянки, їх число залежить від розмірів і конфігурації будівлі. Протяжність захватки визначається з умови забезпечення жорсткості змонтованої частини будівлі, ефективного завантаження крана, потреби монтажного оснащення та дотримання техніки безпеки.

При проектуванні методів виконання робіт слід керуватися літературою / 1 /, / 2 /, / 3 /, 151.

3.3 Відомість обсягів робіт.

Обсяги робіт підраховуються з урахуванням переліку основних, допоміжних і транспортних процесів, що входять в технологічний процес монтажу. Основні процеси включають в себе: монтаж всіх елементів, в тому числі і роботи по постійному закріпленню елементів (замонолічіваніе і зварювання стикових з'єднань).

До транспортних процесів відноситься: розвантаження доставлених на майданчик збірних конструкцій і матеріалів. Підрахунки обсягів робіт звести в таблицю 2.

Відомість обсягів робіт складається відповідно до відомості монтує і завданням. Приклад заповнення відомості обсягів робіт у додатку М (таблиця М. 1 для багатоповерхової будівлі, таблиця М.2 для одноповерхової будівлі).

3.4 Вибір основних монтажних пристосувань і вантажозахоплювальних пристроїв.

При монтажі будівельних конструкцій використовують вантажозахоплювальні пристрої (стропи, траверси) для підйому елементів. Траверси слід використовувати тільки для підйому довгомірних конструкцій, де неможливо застосувати звичайні стропи.

Вибір вантажозахоплювальних пристроїв під час монтажу конструкцій одноповерхової будівлі виробляють для кожного конструктивного елементу будівлі. При цьому прагнуть використовувати один і той же пристосування для підйому декількох конструкцій близьких за розмірами і однакових або різних за ваговими характеристиками.

Розрахунок довжини обраних строп і підбір діаметра тросів слід проводити для найбільшого за масою і габаритами конструктивного елементу з групи конструкцій, для підйому яких буде використовуватися строп. Розрахунок стропів рекомендується виконувати по розривному зусиллю, а підбір діаметра троса за додатком Н.

Зусилля, що виникає в одній гілці стропа, визначається за формулою

де S - зусилля, що виникає в одній гілці, кН;

? - кут відхилення від вертикалі, допускається не більше 45 °;

Q - маса жене конструкції, т;

m - кількість гілок стропа;

М - коефіцієнт залежить від кута нахилу гілок до вертикалі (при ? = 0; М = 1; при ? = 30 °; М = 1,15; при ? = 45 °; М = 1,42. Потім визначається розривне зусилля в галузі стропа за формулою

Р = S х а, (2)

де Р - розривне зусилля в галузі стропа, кН;

а - коефіцієнт запасу міцності (приймається для стропа з інвентарними грузозахвата S <6, для строп з кріпленням вантажу обв'язкою а = 8). Визначивши розривне зусилля, за додатком Н вибираємо тип і діаметр каната.

При виборі стропувальних пристроїв слід керуватися літературою / 3 /, / 4 /.

Вибрані стропувальні пристрої звести в відомість вантажозахоплювальних пристроїв (таблиця 3).

Графи таблиці заповнюються по каталогам вантажозахоплювальних пристроїв, по / 3 /, / 4 /, 151 і з додатком П.

  Відомість елементів, які монтує збірних конструкцій. |  Вибір монтажних кранів.

 Державна освітня установа вищої професійної освіти |  Вступ. |  Організація і технологія монтажу конструкцій будівлі. |  Калькуляція трудових витрат. |  Графік виробництва монтажних робіт. |  Контроль якості монтажних робіт. |  Безпека праці при виконанні монтажних робіт. |  Визначення техніко-економічних показників. |  Список використаних джерел. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати