Вивчивши цю тему, студент повинен |  Вивчивши цю тему, студент повинен |  Вивчивши цю тему, студент повинен |  Вивчивши цю тему, студент повинен |  Вивчивши цю тему, студент повинен |  Вивчивши цю тему, студент повинен |  Приблизний перелік практичних занять. |  Журнал реєстрації господарських операцій за грудень |  Аналіз структури активу і пасиву бухгалтерського балансу |  Аналіз ліквідності і платоспроможності |

загрузка...
загрузка...
На головну

додатки

  1.  Amp; && 106. Де на робочому столі відображається інформація про запущені додатках Windows
  2.  Intranet-додатки
  3.  Як додаток. Політ Гоголя, або дещо про фабулі і сюжеті
  4.  вкладка Додатки
  5.  Геометричні застосування визначеного інтеграла
  6.  Геометричні застосування визначеного інтеграла
  7.  Геометричні застосування визначеного інтеграла.

ДОДАТОК 1

Угруповання майна організації по складу і розміщенню

 № п / п  Групи майна  підгрупи майна  Найменування майна  Сума, руб.
   Необоротні активи  Основні засоби Нематеріальні активи та ін.  і т.д.  
       РАЗОМ  
 Оборотні активи  Матеріально-виробничі запаси Незавершене виробництво та ін.  . . . . . ...........  
       РАЗОМ  
       всього майна  

ДОДАТОК 2

Угруповання майна за джерелами його утворення

 № п / п  Найменування груп джерел  підгрупи джерел  Наіменованіеісточніков  Сума, руб.
 Власний капітал  КапіталРезервиІ ін.    
       РАЗОМ  
 Позиковий капітал  Кредити та займиКредіторская заборгованість    
       РАЗОМ  
       всього джерел  


Додаток 3

Оборотна відомість по рахунках синтетичного обліку за ___________________ 20 ___ г.

 Шифр рахунку  Найменування рахунку  сальдо початкове  Обороти за місяць  сальдо кінцеве
 дебет  кредит  дебет  кредит  дебет  кредит

Додаток 4

Аналітичний рахунок до рахунку 10 «Матеріали»

Найменування матеріалів

 № п / п  Зміст операції  Одиниця виміру ___, за ціною ______ руб.
 ПАРАФІЯ  ВИТРАТИ  ЗАЛИШОК
 кол-во  сума  кол-во  сума  кол-во  сума
               
   Оборот за місяць            
   Сальдо на кін. місяці            

  Завдання № 2. |  Додаток 7
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати