На головну

Si - площа земель, забруднених хімічною речовиною i-го виду (га);

  1.  А як же бути з біохімічними характеристиками їжі?
  2.  речовиною
  3.  Вивести формулу, яка має площу плоскої області через подвійний інтеграл
  4.  Обчислити площу фігури, обмеженої лініями:,,,.
  5.  Обчислити площу фігури, обмеженої лініями.
  6.  Глава XXII. Площа Іспанії

Кв - коефіцієнт перерахунку в залежності від періоду часу по відновленню забруднених сільськогосподарських земель, який визначається згідно з табл. 13;

Кз (i) - коефіцієнт перерахунку в залежності від ступеня забруднення земель хімічною речовиною i-го виду, який визначається згідно з табл. 8;

Ке (i) - коефіцієнт екологічної ситуації та екологічної значимості території i-го економічного району, який визначається згідно з табл. 9;

Кг - коефіцієнт перерахунку в залежності від глибини забруднення земель, який визначається згідно з табл. 10.

Ступінь забруднення земель характеризується п'ятьма рівнями: допустимим (1 рівень), слабким (2), середнім (3), сильним (4) і дуже сильним (5). Під допустимим рівнем забруднення розуміється вміст в грунті хімічних речовин, що не перевищує їх гранично допустимих концентрацій (ГДК) або орієнтовно допустимих концентрацій (ОДК) (табл. 14). При допустимому рівні забруднення коефіцієнт Кз у формулі 1 прирівнюється до 0, тоді П = 0, отже, плата не стягується. Вміст хімічних речовин в грунтах з різним рівням забруднення, наведено в табл. 14.

У разі відсутності в табл.14 хімічних речовин, забруднили землі, збиток від забруднення розраховується також за формулою (1), проте при цьому коефіцієнт Кз (i) знаходиться на підставі даних таблиць 11,12 і формули (2).

С (i) факт

Кз= ----- (2), де

C (i) фон

С (i) факт - фактичний зміст i-го токсиканта в грунті;

С (i) фон - значення регіонально-фонового вмісту в грунті i-го токсиканта.

Під регіонально-фоновим вмістом хімічних речовин розуміється їх зміст в грунтах територій, що не випробовують техногенного навантаження.

При відсутності в табл. 12 даних по фоновому вмісту в грунтах неорганічних хімічних речовин фон береться як середньо-регіональ-ний для незабрудненій території і затверджується Мінприроди Росії; для органічних сполук їх фонове зміст в грунтах прирівнюється до 0,1 ГДК.

Розміри збитків від забруднення земель несанкціонованими звалищами відходів визначаються за формулою:

n

П = a (Нп (i) х М (i) х Ке (i) х 25 х Кв) (3),

i-1

де П - те саме, що і в формулі 1;

Нп (i) - норматив плати за захаращення земель 1 тонною (куб. м.) від-ходів i-го виду (руб.), (табл. 15).

М (i) - маса (об'єм) відходу i-го виду (т. Куб. М);

Ке (i) - коефіцієнт екологічної ситуації та екологічної зна-чімості території i-го економічного району згідно табл.9;

25 - підвищувальний коефіцієнт за забруднення земель відходами має не-санкціонованих сміттєзвалищ;

Кв - те саме, що і в формулі 1.

* Нормативи вартості сільськогосподарських земель (Нс) прирівнюються до "Нормативів вартості освоєння нових земель замість вилучених сільськогосподарських угідь для несільськогосподарських потреб".

  Від забруднення земель хімічними речовинами |  В атмосферу від стаціонарних джерел.

 На навколишнє середовище. |  Якості навколишнього середовища. |  Комплексного аналізу якості навколишнього середовища |  Закладка грунтового розрізу |  Аналіз результатів по реперних ділянках |  Оформлення результатів і звітність |  Основи економіки природокористування |  природоохоронної діяльності |  природоохоронною діяльністю |  І економічна ефективність |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати