На головну

ТИПИ емпіричних даних

  1.  A) Перший ряд бази даних містить неповторювані імена полів.
  2.  A) можна змінити тип діаграми, ряд даних, параметри діаграми і т. Д.
  3.  A) працює з усіма перерахованими форматами даних
  4.  I. Первинна обробка статистичних даних
  5.  III. Порядок формування даних Звіту
  6.  OLAP-системи оперативної аналітичної обробки даних
  7.  Unified Data Manager - Регістри даних

Підстави для виділення типів інформації. Типи інформації: державна статистика; дані, отримані за допомогою анкет «простий» структури; дані, отримані за допомогою анкет «складною» структури; дані про використання бюджету часу; текстові дані. Джерела соціологічної інформації. Об'єкти аналізу. Форми існування інформації. Типи інформації та мети, заради досягнення яких використовується той чи інший тип.

У процесі побудови моделей вивчення властивостей ми переконалися в тому, що в рамках кожної моделі потрібні певні типи інформації. Можна розглянути безліч підстав для виділення типів. Ці підстави обумовлені існуванням відмінностей:

- В джерелах (носіях) соціологічної інформації;

- В характері емпіричних індикаторів, що породжуються окремими типами;

- В існуванні різного виду об'єктів аналізу;

- В формах (видах, представлених) вихідних для аналізу даних, т. Е. Якими даними повинен оперувати соціолог з точки зору техніки аналізу (те, що називається обробкою інформації);

- В техніці отримання (збору, формування) інформації;

- В методах аналізу;

- З метою, заради досягнення яких використовується той чи інший тип інформації.

При виділенні типів будемо користуватися одночасно кількома підставами. В кінці цього розділу пропонується завдання на самостійне порівняння різних типів соціологічної інформації по заданих підставах. Виділимо п'ять типів інформації, з якими стикається соціолог на практиці, і, до певної міри умовно, позначимо їх як:

1. Дані типу «державна статистика».

2. Дані, отримані за допомогою анкет «простий» структури.

3. Дані, отримані за допомогою анкет «складною» структури.

4. Дані про використання бюджету часу.

5. Текстові дані. Що вивчати? Навіщо і для досягнення яких цілей вивчати? Де і за яких умов вивчати? |  Тип 1: Дані типу «державна статистика».

 Перша проблема. |  Друга проблема. |  Третя проблема. |  Четверта проблема. |  П'ята проблема. |  МОДЕЛЬ ВИВЧЕННЯ властивості ОБ'ЄКТА |  Що вивчати? Навіщо і для досягнення яких цілей вивчати? Де і за яких умов вивчати? За допомогою яких засобів вивчати? |  Приклад 1. |  Приклад 2. |  Приклад 3. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати