На головну

П'ята проблема.

  1.  I. Кома між незалежними реченнями, об'єднаними в одне складне, і між підрядними, що відносяться до одного головного
  2.  II. Кома між головним і підрядним реченнями
  3.  III. Кома між однорідними членами речення
  4.  Біда п'ята. 1211 г
  5.  БІДА П'ЯТА. 1211 р
  6.  Версія п'ята. винна секта
  7.  Друга проблема.

В рамках емпіричної соціології ви можете зіткнутися з так званими хибними проблемами [14, с. 152-155]. До таких належать проблеми, які соціолог не повинен ставити перед собою. Це проблеми-спокуси, і до них відносяться:

пошук одного вирішального чинника для опису і пояснення деякого соціального феномена;

уявлення про цілий як про суму частин, т. е. пізнання соціального частинами не дає знання про цілий;

протиставлення якості і кількості;

пошук глобальних законів розвитку суспільства, а не закономірностей;

пошук відповіді на питання: куди йде країна, світ?

Всі виділені поняття при розгляді описаних вище
 проблем - елементи «мови» аналізу емпіричних даних. Природно, ця сукупність необхідна соціологу, але недостатня. Інші елементи мови аналізу будуть введені в процесі подальшого викладу і також виділені в тексті.

Завдання на семінар або для самостійного виконання

1. Скласти словничок згаданих в тексті термінів і понять. Ввести в нього і ті терміни, визначення яких поки не було дано. У вас буде можливість в процесі подальшого освоєння матеріалу внести ці визначення.

2. Вибрати якусь соціальну проблему. В її межах позначити соціальні феномени, які можуть бути вивчені в рамках: тільки статистичного підходу, тільки гуманітарного підходу, при поєднанні того і іншого в різній послідовності. Четверта проблема. |  МОДЕЛЬ ВИВЧЕННЯ властивості ОБ'ЄКТА

 Татарова Г. Г. |  ВІД постулат емпірична соціологія До МЕТОДОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ДАНИХ |  Перша проблема. |  Друга проблема. |  Третя проблема. |  Що вивчати? Навіщо і для досягнення яких цілей вивчати? Де і за яких умов вивчати? За допомогою яких засобів вивчати? |  Приклад 1. |  Приклад 2. |  Приклад 3. |  Що вивчати? Навіщо і для досягнення яких цілей вивчати? Де і за яких умов вивчати? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати