Мета і об'єкт ділової гри |  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ. ІГРОВІ РОЛІ |  Сценарій проведення ділової гри |  Вимоги до оформлення звітів |  завдання |  Аналіз прибутку від продажів |  Факторний аналіз рентабельності продажів, тис. Р. |  Актив порівняльного аналітичного балансу |  Пасив порівняльного аналітичного балансу |  Динаміка складу і структури довгострокових фінансових вкладень |

загрузка...
загрузка...
На головну

Розрахунок наявності власних оборотних коштів

  1.  Amp; 50. Обмеження батьківських прав. Відібрання дитини при безпосередній загрозі життю або здоров'ю дитини.
  2.  D) персональні продажу - дуже дорогий засіб просування товару з точки зору витрат на один контакт
  3.  II Без застосування електрозахисних засобів
  4.  II. Безпосереднє обчислення ймовірностей
  5.  II. СТАТИСТИКА оборотних ФОНДІВ
  6.  III. Надання транспортних засобів і контейнерів, пред'явлення і прийом вантажу для перевезення, навантаження вантажів у транспортні засоби та контейнери
  7.  IV ОЦІНОЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ
 № п / п  показники  На початок року  на конецгода
 Оборотні активи, RА    
 Короткострокові зобов'язання, Kt    
 Власні оборотні кошти, ЕС (Стор. 1-стор. 2)    
 Капітал і резерви, Іc    
 Довгострокові зобов'язання, Кт    
 Необоротні активи, F    
 Власні оборотні кошти, ЕС (Стор. 4 + р. 5-стр. 6)    

Таблиця 16

Розрахунок чистих активів (в балансовій оцінці)

 показники  На початок року  На кінець року
 1. Нематеріальні активи    
 2. Основні засоби    
 3. Незавершене будівництво    
 4. Прибуткові вкладення в матеріальні цінності    
 5. Довгострокові фінансові вкладення    
 6. Інші необоротні активи    
 7. Запаси    
 8. Податок на додану вартість    
 9. Дебіторська заборгованість    
 10. Грошові кошти    
 11. Короткострокові фінансові вкладення    
 12. Інші оборотні активи    
13. Разом активи, що приймаються до розрахунку (сума рядків 1-12)    
 14. Довгострокові зобов'язання за позиками і кредитами    
 15. Інші довгострокові зобов'язання    
 16. Короткострокові зобов'язання за позиками і кредитами    
 17. Кредиторська заборгованість    
 18. Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів    
 19. Резерви майбутніх витрат    
 20. Інші короткострокові зобов'язання    
21. Разом пасиви, що приймаються до розрахунку (сума рядків 14-20)    
 22. Вартість чистих активів (стор. 13-стр. 21)    

Таблиця 17 Динаміка складу і структури короткострокових фінансових вкладень |  Аналіз фінансової стійкості підприємства, тис. Р.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати