На головну

До завдань 11-20.

  1.  D. До завдань соціальної комунікації не відноситься
  2.  До завдань 21-30.
  3.  До завдань 31-40.
  4.  До завдань 41-50.
  5.  До завдань 51-60.
  6.  До міжнародному становищу і завданням компартій

Задана неперервна випадкова величина ? функцією розподілу F (х). потрібно:

1) знайти щільність розподілу ймовірностей f (x);

2) схематично побудувати графіки функцій f (x) і F (х);
 3) знайти математичне сподівання, дисперсію і середньоквадратичне відхилення випадкової величини Х;

4) знайти ймовірність того, що Х прийме значення з інтервалу (  ).

Рішення.

1) щільність розподілу випадкової величини дорівнює першої похідної від функції розподілу.

 . Умова нормування виконано.

2)

3) Для знаходження математичного очікування використовуємо формулу  , Де a, b початок і кінець інтервалу, де визначена щільність.

;

4)

.

Додаток. Для обчислення інтегралів використовуємо формули. Формула Пуассона. |  До завдань 21-30.

 Тема 2. Статистична перевірка статистичних гіпотез. |  Основні теоретичні відомості |  Основні дискретні і безперервні випадкові величини. |  Математичне сподівання (МО) |  дисперсія СВ |  Граничні теореми теорії ймовірностей |  Статистичне оцінювання параметрів розподілу |  Теореми додавання і множення ймовірностей. |  Формули повної ймовірності та Байєса. |  Формула Бернуллі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати