Головна

Теореми додавання і множення ймовірностей.

  1.  III. Теореми додавання і множення ймовірностей
  2.  Teopeмa складання швидкостей.
  3.  Аксіоматична побудова теорії ймовірностей.
  4.  В. 5. Основні теореми про границі. Ознаки існування границі
  5.  Ймовірностей.
  6.  Імовірність того, що в стовпчику з 150 навмання відібраних монет число монет, розташованих "гербом" вгору, буде від 50 до 75, може бути визначена за допомогою теореми
  7.  Види дисперсій в сукупності, розділеної на частини. Правило додавання дисперсій

Студент розшукує потрібну йому формулу в трьох довідниках. Імовірність того, що формула міститься в першому, другому і в третьому довіднику відповідно рівні 0,6; 0,7 і 0,8.найті ймовірності того, що формула міститься:

а) тільки в першому довіднику;

б) тільки в одному довіднику;

в) не більше ніж в двох довідниках;

г) хоча б в одному довіднику.

Рішення.

а) позначимо події Аi- «Потрібна формула міститься в i-му довіднику», В- «формула міститься тільки в першому довіднику».

очевидно,  , Тобто спільне здійснення трьох подій полягає в тому, що формула міститься в першому і не міститься в другому і в третьому довіднику. З огляду на, що події А1, А2 і А3 незалежні, отримаємо

б) нехай подія С- «формула міститься тільки в одному з трьох довідників ». Очевидно, подія С відбувається, якщо формула міститься тільки в пером чи тільки в другому, або тільки в третьому довіднику.

 в)

г) Е «міститься хоча б в одному довіднику». Простіше знайти ймовірність події Е, якщо перейти до протилежного події  - «Не міститься ні в одному довіднику».

  Статистичне оцінювання параметрів розподілу |  Формули повної ймовірності та Байєса.

 Вступ |  Тема 1. Випадкові події. |  Тема 2. Випадкові величини |  Тема 1. Вибірковий метод. Статистичні оцінки параметрів розподілу. |  Тема 2. Статистична перевірка статистичних гіпотез. |  Основні теоретичні відомості |  Основні дискретні і безперервні випадкові величини. |  Математичне сподівання (МО) |  дисперсія СВ |  Граничні теореми теорії ймовірностей |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати