Головна

Auml; Приклади.

· Стрілок: кількість влучень у n пострілах, можливі значення: 0,1,2, ..., n

· Кидання гральної кістки: кількість появ 6-ти очок при n киданнях, можливі значення: 0,1,2, ..., n

· Відхилення розміру деталей, що виробляються верстатом, від еталону, можливі значення: будь-яке число, яке не перевищує по модулю допустимі припуски.

Случайнуювелічінуназивают дискретної, Якщо безліч її значень звичайно або лічильно. Дискретна случайнаявелічінаімеет такі можливі значення, які розташовані на числової прямої ізольовано одне від іншого.

Случайнуювелічінуназивают безперервної, Якщо безліч її значень незліченно. Безперервна случайнаявелічіна має такі можливі значення, які заповнюють числову пряму або якусь її частину.

законом розподілувипадкової величини називається будь-яке співвідношення, яке встановлює зв'язок між можливими значеннями випадкової величини і відповідними можливостями.

Випадкові величини в цілому позначають великими латинськими літерами, а конкретні можливі значення - відповідними малими. Наприклад, запис  означає, що величина X приймає конкретне значення  , А запис  означає ймовірність для випадкової величини X прийняти значення .

розподіл (Закон розподілу) дискретної случайнойвелічіни зображують у вигляді таблиці, в якій перераховані можливі значення случайнойвелічіни разом з відповідними можливостями (синонім: ряд розподілу):

 ... ...  ... ...
 ... ...  ... ...

Причому, (по теоремі про повну групі подій)

Для графічного зображення закону розподілу дискретної случайнойвелічіни використовують багатокутник розподілу. Він являє собою побудовані в прямокутній системі координат точки (xi, pi), З'єднані відрізками прямих.

Закон розподілу для безперервної випадкової величини найчастіше представляють в функціональному вигляді, а графічне зображення - як графік відповідної функції. Uml; Питання про екстрасенсі. |  Функція розподілу та щільність випадкової величини

 Основні визначення. Класична формула ймовірності. |  Елементи комбінаторики. |  простір подій |  Операції над подіями |  Основні теореми теорії ймовірності. |  моделі надійності |  Формула повної ймовірності, формули Бейеса. |  Auml; Приклади біноміальних експериментів. |  Числові характеристики випадкових величин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати