На головну

Завдання для самостійного рішення

  1.  CТРОЕНІЕ атома. МЕТОДИКА РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ
  2.  D) РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАВДАННЯ герменевтики
  3.  I. Завдання КУТВ щодо радянських республік Сходу
  4.  I. Історична наука і її завдання
  5.  I. Освіта Конституційної Комісії та її завдання
  6.  I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  7.  I. Приклади розв'язання задач

1. Середнє число трамваїв, що проходять за годину, дорівнює 10. Оцінити за допомогою нерівності Маркова ймовірність того, що за півгодини пройде більше 20 трамваїв.

2. Середня тривалість життя кішки 8 років. Оцінити за допомогою нерівності Маркова, що життя випадково обраної кішки не перевищить 20 років.

3. Середнє значення витрати води в населеному пункті становить 50000 л в день. Оцінити ймовірність того, що в цьому населеному пункті витрата води не буде перевищувати 120000 л в день.

4. Імовірність того, що студент складе іспит на відмінно, в середньому дорівнює 0,2. Оцінити за допомогою нерівності Маркова, що число тих, що здали на відмінно з 100 студентів потоку не перевищить 50. Знайти наближено значення цієї ймовірності за інтегральною теоремою Лапласа.

5. За допомогою нерівності Чебишева оцінити ймовірність того, що випадкова величина Х відхилиться від свого математичного очікування не менше, ніж на .

6. Імовірність позитивного результату окремого випробування  . Оцінити ймовірність того, що при 1000 незалежних випробувань відхилення частости позитивних результатів від ймовірності при окремому випробуванні по абсолютній величині буде менше 0,5.

7. Імовірність наявності щербини на металевих брусках, заготовлених для обточування, дорівнює 0,2. Оцінити ймовірність того, що в партії з 1000 брусків відхилення числа придатних брусків від 800 не перевищить 5%.

8. Скільки слід провести незалежних випробувань, щоб ймовірність виконання нерівності  перевищила 0,78, якщо ймовірність появи цієї події в окремому випробуванні .

9. Схожість насіння кукурудзи в деяких умовах дорівнює 90%. Знайти кордону для частости зійшли насіння з 1000 посіяних, якщо ці межі треба гарантувати з ймовірністю не менш 0,95.

  Завдання для аудиторного рішення |  ланцюги Маркова

 Нормальний розподіл |  Завдання для аудиторного рішення |  Завдання для самостійного рішення |  показовий розподіл |  Завдання для аудиторного рішення |  Завдання для самостійного рішення |  Рівномірний розподіл |  Завдання для аудиторного рішення |  Завдання для самостійного рішення |  Закон великих чисел |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати