Головна

Завдання для самостійного рішення

  1.  CТРОЕНІЕ атома. МЕТОДИКА РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ
  2.  D) РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАВДАННЯ герменевтики
  3.  I. Завдання КУТВ щодо радянських республік Сходу
  4.  I. Історична наука і її завдання
  5.  I. Освіта Конституційної Комісії та її завдання
  6.  I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  7.  I. Приклади розв'язання задач

1. Функція розподілу  рівномірного розподілу має вигляд:

1) Знайти параметр С.

2) Побудувати графік .

3) Записати функцію щільності  і побудувати її графік.

4) Знайти ймовірність того, що неперервна випадкова величина Х прийме значення, одна з -3.

2. Функція щільності  рівномірного розподілу зображена на малюнку 33. Знайти математичне сподівання неперервної випадкової величини Х.

у

5


0 2 З х

малюнок 33

3. Потяги метрополітену йдуть регулярно з інтервалом 2 хв. Пасажир входить на платформу в випадковий момент часу. Яка ймовірність, що чекати пасажиру доведеться не більше півхвилини. Знайти середній час очікування і середньоквадратичне відхилення часу очікування поїзда.

4. Випадкові величини Х и Y незалежні і розподілені рівномірно: Х в інтервалі , Y - В інтервалі  . знайти .

5. Безперервна випадкова величина Х має рівномірний розподіл з математичним очікування  і дисперсією  . Написати функцію щільності .

  Завдання для аудиторного рішення |  Закон великих чисел

 Завдання для аудиторного рішення |  Завдання для самостійного рішення |  Безперервних випадкових величин |  Нормальний розподіл |  Завдання для аудиторного рішення |  Завдання для самостійного рішення |  показовий розподіл |  Завдання для аудиторного рішення |  Завдання для самостійного рішення |  Рівномірний розподіл |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати