Головна

Завдання для аудиторного рішення

  1.  CТРОЕНІЕ атома. МЕТОДИКА РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ
  2.  D) РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАВДАННЯ герменевтики
  3.  I. Завдання КУТВ щодо радянських республік Сходу
  4.  I. Історична наука і її завдання
  5.  I. Освіта Конституційної Комісії та її завдання
  6.  I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  7.  I. Приклади розв'язання задач

1. Функція щільності  рівномірного розподілу зображена на малюнку 32.

1) Знайти параметр С і записати аналітичний вираз функції щільності .

2) Записати функцію розподілу  і побудувати її графік.

3) Знайти ймовірність, що безперервна випадкова величина Х прийме негативне значення.

4) Знайти математичне сподівання, дисперсію і середнє квадратичне відхилення неперервної випадкової величини Х.

у

С 0 5 х

малюнок 32

2. Функція розподілу рівномірно розподіленої випадкової величини Х має вигляд  , де .

1) Побудувати графік функції .

2) Знайти функцію щільності і побудувати її графік.

3) Знайти ймовірність, що в 500 незалежних випробуваннях випадкова величина Х не менше 150 разів потрапить в інтервал .

3. Випадкові величини Х и Y незалежні і розподілені рівномірно: Х в інтервалі , Y - В інтервалі  . Знайти дисперсію суми Х и Y.

  Рівномірний розподіл |  Завдання для самостійного рішення

 Безперервні випадкові величини |  Завдання для аудиторного рішення |  Завдання для самостійного рішення |  Безперервних випадкових величин |  Нормальний розподіл |  Завдання для аудиторного рішення |  Завдання для самостійного рішення |  показовий розподіл |  Завдання для аудиторного рішення |  Завдання для самостійного рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати