Головна

Короткі теоретичні відомості

  1.  I. Короткі підсумки дискусії
  2.  I. Загальні відомості
  3.  I. Загальні відомості про курс
  4.  II. ВІДОМОСТІ
  5.  II. Відомості про військовий облік
  6.  III. Відомості, що характеризують будинок (будинки)
  7.  XI. ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Випадковою величиною називають величину, яка в результаті

випробування може приймати з певною ймовірністю різні значення.

Законом розподілу випадкової величини називається будь-відповідність між значеннями випадкової величини  і їх можливостями .

Нехай Х - деяка випадкова величина. Тоді функцію, яка ставить у відповідність будь-якому значенню  ймовірність того, що значення випадкової величини Х менше x:

 (24)

називають функцією розподілу випадкової величини Х. Функція розподілу має такі властивості:

1) 0 ? F (x) ? 1 для всіх ;

2) F (х) - неубутна функція;

3)

4) .

Випадкову величину називають дискретною, якщо безліч її значень кінцеве або рахункове. Закон розподілу дискретної випадкової величини може бути заданий таблицею, званої поруч розподілу:

Х  ...
Р  ...

Найважливішими характеристиками випадкової величини є її математичне сподівання М (Х), дисперсія D (X) та середнє квадратичне відхилення  . Для дискретної випадкової величини її числові характеристики обчислюються за такими формулами:

 (25)

 , (26)

 (27)

  Короткі теоретичні відомості |  Короткі теоретичні відомості

 МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА |  контрольної роботи |  Критерії оцінки домашньої контрольної роботи |  Короткі теоретичні відомості |  Короткі теоретичні відомості |  Короткі теоретичні відомості |  Короткі теоретичні відомості |  Короткі теоретичні відомості |  Короткі теоретичні відомості |  Короткі теоретичні відомості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати