На головну

Аналіз сезонних коливань товарообігу

  1.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  2.  B. Поняття про регресійного аналізу
  3.  C) Аналіз, синтез; індукція, дедукція.
  4.  ETOM-аналіз
  5.  GAP-аналіз
  6.  I I.4.2 Маркетинговий аналіз АТЦ
  7.  I АНАЛІЗ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ

Аналіз сезонних коливань товарообігу спрямований на виявлення конфігурації сезонної хвилі, зміна ступеня сезонних коливань, визначення зміни сезонної хвилі в перспективі.

Існуючі економіко-статистичні методи аналізу сезонності за характером обробки рядів динаміки можна об'єднати в дві групи. 1 група - методи, за допомогою яких зміна сезонності відбувається на основі емпіричних даних без попередньої обробки. Методи 1 групи застосовуються в тому випадку, якщо вплив інших факторів на зміну попиту є незначним (в умовах стабільної економічної ситуації) і якщо в рядах динаміки немає яскраво вираженої тенденції зростання або убування, а внутрішні коливання протягом досліджуваного періоду відбуваються навколо певного постійного рівня.

До 1 групи належать методи:

а) простий середньої;

б) відносних величин.

До II групи відносяться методи для аналізу тих рядів, в яких необхідно усунути сильний вплив простих факторів (наприклад, загальне зниження платоспроможного попиту населення в умовах економічної кризи).

До II групи відносяться методи:

а) ковзної (рухомого) середньої;

б) метод аналітичного вирівнювання.

Метод простий середньої

Для виключення випадкових коливань при застосуванні цього методу необхідно піддати аналізу не один рік, а кілька років. Алгоритм розрахунків при аналізі сезонних коливань товарообігу за цим методом наступний:

1. Підсумовуються дані за кожен місяць за кілька років і знаходиться середня величина:

де m - кількість місяців;

n - кількість років;

2. Розраховується загальна річна середня:

 або

3. Розраховується сезонна хвиля ставленням середніх за кожен місяць до загальної річної середньої. Загальна річна середня являє собою постійну середню.

Результати розрахунків можуть бути нанесені на графік.

Метод відносних чисел (величин)

Алгоритм розрахунків при аналізі сезонних коливань товарообігу з використанням цього методу, наступний:

1. Визначаються відносні величини динаміки - ланцюгові темпи зростання по місяцях в межах 1-го року;

2. Визначаються середні ланцюгові темпи за кожен місяць за ряд досліджуваних років;

3. Дорівнявши середню з січневих ланцюгових відносин до одиниці, визначають далі по методу ланцюгових творів середні по інших місяцях; в результаті виходить ряд перетворених середніх. Цією дією середні з відносних величин по місяцях приводяться у відповідність з їх абсолютними рівнями, т. Е. Періоду (місяця) з найбільшим обсягом продажів в сумі відповідає і найбільша середня величина з відносних чисел.

Показники сезонної хвилі обчислюються ставленням перетворених середніх за кожен місяць до їх загальної (річний) середньої.

Метод ковзної (рухомого) середньої

Коли в рядах динаміки спостерігається стала тенденція до зміни рівня (зростання або зниження) прості методи виявлення сезонної хвилі коливань товарообігу у вигляді методу простої середньої або відносних величин непридатні. В цьому випадку сезонна хвиля повинна обчислюватися ні до простої середньої, а до середньої змінної, зміна якої висловлює тенденцію ряду.

Мінлива середня визначається методом ковзної середньої або методом аналітичного вирівнювання.

При визначенні сезонності коливань товарообігу період коливань незмінний - 12 місяців, або 4 кварталу, т. Е. Парне число періодів, тому вирівнювання слід проводити по парним числом рівнів.

Алгоритм розрахунків коливань товарообігу методомковзної (рухомого) середньої наступний:

1. Розраховуються дванадцятимісячний рухливі середні, які можуть показувати загальну тенденцію зменшення чи збільшення показника;

2. Для згладжування впливу випадкових факторів проводиться центрування рухливих середніх, в результаті будується динамічний ряд ковзних середніх;

Відсутні середні (за 6 перших і 6 останніх місяців) розраховуються шляхом поступового скорочення числа рівнів ряду;

3. Визначаються процентні відносини фактичних членів ряду до відповідних рівнів ковзають середніх.

4. Розраховується індекс сезонності =

5. Будується графік сезонності.

Метод аналітичного вирівнювання

Метод аналітичного вирівнювання полягає у визначенні форми лінії зв'язку, яка відображає загальну тенденцію економічного явища. Встановлення форми зв'язку проводиться на основі ретельного економічного аналізу.

Вибір рівнянь зв'язку полегшується графічним представленням емпіричних дані, т. К. Графіки допомагають швидше і правильніше вловити поряд з внутрігодічной коливаннями і загальну тенденцію розвитку динамічного ряду.

Показники сезонної хвилі коливань товарообігу визначаються опроцентуванням членів ряду до вирівняні рівню і подальшого визначення середніх з цих процентних відносин по місяцях.

Вирівнювання може здійснюватися за рівнянням прямої:

Стійкість або нестійкість виявленої тенденції розвитку ринку (попиту) оцінюється за допомогою коефіцієнта апроксимації (Ка).

Коефіцієнт апроксимації використовується також при виборі форми кривої (або рівня тренда):

де  - Середньоквадратичне відхилення емпіричних рівнянь від теоретичних рівнянь (тренда).

де yi - фактичний (емпіричний) рівень динамічного ряду.

Силу сезонної циклічності можна виміряти звичайним коефіцієнтом варіації.

Коефіцієнт варіації являє собою відношення середньоквадратичного відхилення до середньої величини ознаки.

Коефіцієнт варіації є відносною мірою варіації і абстрагує відмінності абсолютних величин  , Тому застосовується для порівняння коливання ряду, вираженого різними несумісними абсолютними величинами.

Циклічність ринку пов'язана також з життєвими циклами товарів.

Конфігурація життєвого циклу виявляється в процесі аналізу за допомогою

розглянутих методів. Згладжування часових рядів |  Факторний аналіз товарообігу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати