На головну

Порівняйте Поняття «соціалізація», «десоціалізація», «ресоціалізація», «асоціалізація». Наведіть приклади ціх процесів.

  1.  Визначення Поняття Відключення
  2.  Визначення Поняття занулення
  3.  Визначення Поняття "шум" - фізічного та фізіологічного. Параметри звукового поля: звуковий ТИСК, інтенсівність, частота, колівальна ШВИДКІСТЬ. Дія шуму на організм людини.
  4.  Визначення Поняття, его загальна характеристика
  5.  Візначіті Зміст Поняття звернення громадян.
  6.  Відношення порядку. Верхня границя. Прикладом.
  7.  Відношення. Функції. Прикладом.

Соціалізація - процес засвоєння індивідом зразків поведінки, психологічних установок, соціальних норм і цінностей, знань, навичок, що дозволяють йому успішно функціонувати в суспільстві.

Десоціалізація- втрата індивідом, з яких-небудь причин, соціального досвіду, що відбивається на його життєдіяльності та можливості самореалізації в соціальному середовищі. Десоціалізацію може досягати різних рівнів, від легкої дезорієнтації в соціальних ситуаціях, до повної втрати зв'язку з соціальним середовищем. У разі сильної десоциализации особистість, найчастіше, вже не може відновити втрачені цінності, норми і ролі в повному обсязі.

Ресоціалізація (лат. Re (повторне, поновлюване дію) + лат. Socialis (суспільний), англ. Resocialization, ньому. Resozialisierung) - це повторна соціалізація, яка відбувається протягом усього життя індивіда. Ресоціалізація здійснюється змінами установок індивіда, цілей, норм і цінностей життя.

Поряд з поняттям «асоціалізації» особистості широко використовується термін «соціальна дезадаптації», який означає порушення пронесе активного пристосування індивіда до умов соціального середовища при наявності помилкового або недостатньо розвиненого уявлення людини про себе і свої соціальні зв'язки. Соціально-психологічна дезадаптації передбачає збої в процесі оволодіння особистістю відповідної ролі під час входження в нову соціальну ситуацію. Порівняйте Поняття «людина», «індівідуальність» та «особистість». Чи Кожна людина є індівідуальністю та особістістю? Поясніть відповідь. |  Порівняйте Поняття «соціальна статика» и «соціальна динаміка». Яке Поняття найбільш повно характерізує стан Суспільства, на Вашу мнение? Відповідь обґрунтуйте.

 Порівняйте основні види конфліктів. Які види конфліктів спостерігаються в сучасности Українському суспільстві? Відповідь обґрунтуйте. |  Порівняйте основні Критерії стратіфікації в Українському суспільстві та розвинення странах. Відповідь обґрунтуйте. |  Порівняйте основні положення теорій обміну та справедлівості. Яка теорія, на ваш погляд, є більш адекватною сучасним умів? Обґрунтуйте відповідь. |  Порівняйте основні положення теорій сімволічного інтеракціонізму та соціальної драматургії. Чи є ЦІ Теорії актуальними в наш час? Обґрунтуйте відповідь. |  Порівняйте основні положення Теорії народонаселення Т. Мальтуса з ідеямі Г. Спенсера про соціальну еволюцію. Чи Актуальні ЦІ Ідеї в СУЧАСНИХ условиях? Обґрунтуйте відповідь. |  Порівняйте основні положення Теорії СОЦІАЛЬНОГО конфлікту Р. Дарендорфа з ідеєю К. Маркса про соціальну революцію. Чи є ЦІ Теорії актуальними в наш час? Обґрунтуйте відповідь. |  Порівняйте основні соціальні Інститути традіційного та сучасного Суспільства. До которого типу, на Ваш погляд, Належить українське суспільство. Відповідь обґрунтуйте. |  Сутність влади: основні теоретичні підході |  Соціологічні Переконаний М. Вебера |  Порівняйте Поняття «адаптація» та «інтеріорізація». Наведіть приклади ціх процесів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати