Головна

Порівняйте основні соціальні інститути традиційного та сучасного суспільства. До якого типу, на Ваш погляд, належить українське суспільство. Відповідь обґрунтуйте.

  1. II. Общезначимый и сверхвременный смысл как искомое всякого сознания
  2. III. Основні правила та обов'язки працівників
  3. IV. Основні обов'язки власника або уповноваженого ним органу
  4. IV. Основні обов'язки власника або уповноваженого ним органу
  5. Quot;Воистину, многие вводят других в заблуждение своими страстями и желаниями, безо всякого знания. Воистину, твоему Господу лучше знать преступников".
  6. БІЛЕТ 9 1. Закон України «Про охорону праці». Основні положення.
  7. Білоцерківський договір 1651: основні положення

Традиційне та індустріальне суспільство. Порівняльна характеристика. Традиційне суспільство (до індустріальне) - це най триваліша із трьох стадій, її історія нараховує тисячі років. Більшість своєї історії людство провело саме у традиційному суспільстві. Це суспільство з аграрним укладом, мало динамічними соціальними структурами та із заснованим на традиції способом соціокультурної регуляції. У традиційному суспільстві головним виробником є не людина, а природа. Переважає натуральне господарство - абсолютна більшість населення (понад 90 %) зайнята у сільському господарстві; застосовуються прості технології, а відтак - поділ праці є нескладним. Цьому суспільству властива інерційність, низьке сприйняття нововведень. Якщо користуватися марксистською термінологією, традиційне суспільство - це первіснообщинне, рабовласницьке, феодальне суспільство. Індустріальному суспільству властиве машинне виробництво, національна система господарювання, вільний ринок. Цей тип суспільства виник порівняно недавно - починаючи з ХVIII ст., внаслідок промислової революції, що охопила спершу Англію і Голландію, а згодом і решту країн світу. В Україні промислова революція почалася приблизно у середині XIX ст. Суть промислової революції полягає у переході від ручного способу виробництва до машинного, від мануфактури до фабрики. Освоюються нові джерела енергії: якщо раніше людство використовувало в основному енергію м'язів, рідше - води і вітру, то з початком промислової революції починають використовувати енергію пари, а пізніше - дизельні двигуни, двигуни внутрішнього згорання, електроенергію. В індустріальному суспільстві на задній план відійшло завдання, яке було головним для традиційного суспільства - нагодувати людей і забезпечити їх найнеобхіднішими для життя речами. Тепер всього-на-всього 5-10 % людей, зайнятих у сільському господарстві, виробляють продуктів достатньо для усього суспільства. Індустріалізація приводить до посиленого зростання міст, зміцнюється національна ліберально-демократична держава, розвивається промисловість, освіта, сфера обслуговування.Порівняйте основні положення теорії соціального конфлікту Р. Дарендорфа з ідеєю К. Маркса про соціальну революцію. Чи є ці теорії актуальними в наш час? Обґрунтуйте відповідь. | Сутність влади: основні теоретичні підходи

Порівняйте метод аналізу документів зі спостереженням. В яких ситуаціях необхідно віддавати перевагу цим методам збору соціологічної інформації? | Порівняйте метод анкетування з методом інтерв'ю. В яких ситуаціях необхідно віддавати перевагу цим методам збору соціологічної інформації? | Порівняйте метод спостереження з опитуванням. В яких ситуаціях необхідно віддавати перевагу цим методам збору соціологічної інформації? | Порівняйте метод спостереження з соціальним експериментом. В яких ситуаціях необхідно віддавати перевагу цим методам збору соціологічної інформації? | Порівняйте моделі соціалізації. Вкажіть її характерні особливості на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Відповідь обґрунтуйте. | Порівняйте основні види конфліктів. Які види конфліктів спостерігаються в сучасному українському суспільстві? Відповідь обґрунтуйте. | Порівняйте основні критерії стратифікації в українському суспільстві та розвинених країнах. Відповідь обґрунтуйте. | Порівняйте основні положення теорій обміну та справедливості. Яка теорія, на ваш погляд, є більш адекватною сучасним умовам? Обґрунтуйте відповідь. | Порівняйте основні положення теорій символічного інтеракціонізму та соціальної драматургії. Чи є ці теорії актуальними в наш час? Обґрунтуйте відповідь. | Порівняйте основні положення теорії народонаселення Т. Мальтуса з ідеями Г. Спенсера про соціальну еволюцію. Чи актуальні ці ідеї в сучасних умовах? Обґрунтуйте відповідь. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати