Головна

Раціональне використання і охорона земель

  1.  A.3.2. Використання анонімного CVS
  2.  A.4. Використання CTM
  3.  C) земельний податок
  4.  Спільне використання const і volatile.
  5.  IV. Правильне використання накопичення. режим економії
  6.  IV. ТЕХНОЛОГІЇ І КІНЦЕВЕ ВИКОРИСТАННЯ постійна і задати
  7.  Si - площа земель, забруднених хімічною речовиною i-го виду (га);

Раціональне використання і охорона земель передбачає, перш за все, охорону грунту. У систему заходів щодо її захисту входять:

- Захист грунтів від ерозії, яка вимагає проведення правильно обраних агротехнічних заходів (способу обробки земель), створення вітростійкістю поверхневого шару, снігозатримання, лісомеліорації і гідротехнічних споруд;

- Охорона грунтів від засолення і заболочування, яка передбачає дренаж території, створення лісосмуг по каналах і триярусної оранки земель;

- Захист грунтів від забруднення відходами тваринництва, добривами, побутовими та промисловими стоками і відходами. Для цього потрібна установка очисних споруд і розумне використання хімікатів при обробці грунтів;

- Закріплення і освоєння пісків;

- Рекультивація земель - відновлення зруйнованих земель.
 Крім перерахованих заходів дуже важливим є

підвищення родючості грунту, що передбачає внесення в неї добрив, насамперед, мінеральних - калійних, фосфорних, азотних добрив, а також мікроелементів.

До недавнього часу внесення добрив вироблялося «на око», що часто було неефективним, а також призводило до забруднення грунту хімікатами. При такому підході також було можливе отруєння людей хімікатами, що зберігалися в продуктах сільського господарства. Сьогодні дози внесених добрив і терміни їх внесення розраховуються на основі біохімічного аналізу грунту з урахуванням специфіки вирощуваної культури, погодних та кліматичних умов і т.п. При цьому практично виключено забруднення навколишнього середовища і небезпечне накопичення хімічних сполук в продукції. Навпаки, оптимальна кількість добрив, внесене в потрібні терміни, служить основою вирощування високоякісної сільськогосподарської продукції. Не слід забуваючи


вать, що сьогодні більше третини населення Землі харчується за рахунок врожаю, вирощуваного із застосуванням мінеральних добрив. Охорона навколишнього середовища |  Раціональне використання і охорона повітряного середовища

 Поняття і сутність біосфери Поняття біосфери |  В. І. Вернадський про живу речовину та біосферу |  структура біосфери |  Біосфера і космос |  Людина і космос |  Вплив людини на природу в ході розвитку суспільства |  Сучасна екологічна криза і його специфіка |  Концепція ноосфери В. І. Вернадського Поняття ноосфери |  Необхідні передумови для створення ноосфери |  Коеволюція людини і біосфери |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати