На головну

Поняття і сутність біосфери Поняття біосфери

  1.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  2.  Amp; 1. Соціологічне та правове поняття сім'ї. Склад сім'ї з питань сімейного права.
  3.  Amp; 16. Поняття і правова природа шлюбу.
  4.  Amp; 19. Поняття недійсності шлюбу. Підстави визнання шлюбу недійсним.
  5.  Amp; 32. Спільна власність подружжя: поняття, об'єкти. Володіння, користування, розпорядження.
  6.  B. Поняття про регресійного аналізу
  7.  Cent; Поняття випадкової величини

Всебічне вивчення природи показує, що живі організми і середовище їхнього життя співіснують в постійній взаємодії. У цій сукупності взаємозв'язків жива природа є специфічну сферу дійсності, цілісну систему, схожу на єдиний живий організм, який народився разом із Землею і постійно разом з нею еволюціонує. Планетарних масштабів цієї системи і одночасно її схожість з живим організмом дозволяють розглядати її як особливий рівень організації живої матерії, що отримала назву біосфери.

В системі сучасного природознавства поняття біосфери займає ключове місце і тому розробка вчення про біосферу має тривалу історію. Початок її вивчення поклав Ж. Б. Ла-марк, який у своїй книзі "Гідрогеологія" одним з перших обгрунтував ідею про вплив живих організмів на геологічні процеси. Потім вченню про живу природу був присвячений багатотомна праця А. Гумбольдта «Космос», в якому він ввів поняття життєвого середовища, розуміючи під ним оболонку Землі, куди входять атмосферні, морські і континентальні процеси і весь органічний світ.

Сам термін «біосфера» був вперше введений в науку австрійським геологом і палеонтологом Е. Зюссом в 1875 р Він мав на увазі під біосферою самостійну сферу, перетинає з іншими земними сферами, в якій на Землі існує життя. Він дав визначення біосфери як сукупності організмів, обмеженою в просторі і часі і що мешкає на поверхні Землі. Таким чином, спочатку поняттям «біосфера» позначалася сукупність тільки живих організмів. Зв'язок живої та неживої природи трактувалася однобічно: відзначалася тільки залежність живих організмів від хімічних, фізичних, геологічних та інших факторів, однак зворотний вплив залишалося поза увагою вчених. Біоетика як новий світогляд |  В. І. Вернадський про живу речовину та біосферу

 Матеріальна основа людської свідомості |  структура психіки |  структура свідомості |  емоції людини |  творчість |  працездатність |  Здоров'я людини |  Сучасний стан медицини |  Біоетика як система етичних стандартів |  Сфера біоетики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати