На головну

Екологічний менеджмент

  1.  Gt; Функції та методи інноваційного менеджменту> Прогнозування в інноваційному менеджменті
  2.  I. МЕНЕДЖМЕНТ - ЦЕ МЕНЕДЖМЕНТ БІЗНЕСУ
  3.  I. Методологічні основи менеджменту.
  4.  II) Принципи менеджменту
  5.  II. Система функцій менеджменту.
  6.  III. Технологія і методи менеджменту.
  7.  IV. Соціально-психологічний аспект менеджменту.

Система екологічного менеджменту- Це сукупність принципів, методів, форм і засобів організації та раціонального управління природокористуванням, охороною навколишнього середовища і екологічною безпекою людської діяльності на всіх рівнях управлінської ієрархії (від індивідуального підприємця і підприємства до держави і міжнародного співтовариства).

Екологічний менеджмент (екоменеджменту) підприємства охоплює всі аспекти управління підприємством, пов'язані з охороною навколишнього середовища: планування, організацію, мотивацію, контроль.

У сучасних умовах найбільшого поширення серед міжнародних стандартів екоменеджменту отримали дві системи, які переслідують одні й ті ж цілі, відрізняючись за деякими ознаками.

Процеси глобалізації в вирішенні екологічних проблем роблять більш актуальною систему ІСО 14000.

Прийняті в 1996 році перші стандарти з серії 14 000 є однією з найбільш значних міжнародних природоохоронних ініціатив.

Комплекс міжнародних стандартів ISO серії 14000 створює нормативно-методичну базу для впровадження екологічно орієнтованих методів управління. основний предмет цього комплексу - системи екологічного управління на рівні фірми або підприємства.

Ядром комплексу міжнародних стандартів серії ISO 14000 є стандарти ISO 14001 та ISO 14004, що містять вимоги до систем екологічного управління та рекомендації щодо їх створення та забезпечення функціонування. До складу комплексу стандартів ІСО 14000 входять також стандарти з екологічного аудиту, процедурам маркування екологічно сприятливого продукції, оцінці характеристик екологічності виробничих систем, продукції на стадіях життєвого циклу та ін. Всього на різних стадіях розробки знаходиться 20 проектів стандартів. Перші п'ять міжнародних стандартів даної серії прийняті в якості національних багатьма країнами світової спільноти, включаючи Росію та інші країни СНД.

Стандарти серії 14 000 розробляються в рамках Міжнародної організації стандартизації (ISO). цеміжнародні стандарти якості навколишнього середовища. В даний час в ISO входять національні комітети 118 країн, в тому числі Росії. Прийняті в 1996 році перші стандарти з серії 14 000 є однією з найбільш значних міжнародних природоохоронних ініціатив. У РФ в якості державних стандартів прийняті міжнародні стандарти ISO 14 001,14 004, 14 010,14 011,14 012.

Відмінність від інших природоохоронних стандартів і нормативів: Ця система орієнтована не на кількісні параметри і конкретні вимоги до впливу господарюючого суб'єкта на навколишнє середовище і не на технології (як поширене в розвинених країнах вимога використовувати «найкращу доступну технологію» - best available technology).

Основним предметом ISO 14 000 є система екологічного управління (Система екологічно орієнтованого управління на рівні підприємства або компанії - environmental management system).

Стандарти серії 14 000 покликані зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Їх введення дозволить поліпшити показники нейтралізації впливу на навколишнє середовище окремих господарюючих суб'єктів; доповнити національну нормативну базу і скорегувати екологічну політику, підвищити конкурентоспроможність національної продукції.

Використання цих стандартів є добровільним. Однак ряд галузей промисловості включають стандарти ISO 14 000 до переліку основних вимог для ведення успішного бізнесу на міжнародному рівні.

Так, наприклад, російська гірничо-металургійна компанія «Норильський нікель» офіційно заявила, що до 2005 року всі її управлінські та виробничі підрозділи перейдуть на міжнародні стандарти управління охороною навколишнього середовища ISO 14 001. Зараз ця компанія веде активну модернізацію виробництва і впроваджує ресурсозберігаючі технології.

Отримавши сертифікат відповідності міжнародним стандартам, підприємство (фірма) потрапляє в престижний коло найбільш екологобезпечних підприємств. Це дуже важливо, оскільки тим самим підвищується і інвестиційна привабливість фірми, збільшується вартість акцій підприємства. Незважаючи на добровільність прийняття даних стандартів, в даний час розхожим стає судження, згідно з яким не використовують стандарти ISO серії 14000 лише ті фірми, яким це не під силу, тобто, якщо раніше застосування екологічних стандартів служило потужною рекламою, то тепер незастосування їх є антирекламою підприємства. За висновками цілого ряду фірм ( «Вольво», «Сіменс» і ін.) Заявили про небажаність ділових контактів з партнерами, що не володіють міжнародним сертифікатом. Європейський Союз займає аналогічну позицію і не допускатиме на ринок спільноти продукцію не сертифікованих за міжнародними стандартами фірм. Російські підприємства, що виходять на світовий ринок, за деякими оцінками, несуть фінансові втрати в розмірі до 20% прибутку в зв'язку з вищезгаданими причинами. На сьогоднішній день сертифікати відповідності стандартам ІСО 14000 і EMAS мають близько 5000 компаній в більш ніж 50 країнах світу, причому половина з них припадає на країни Європейського Союзу.

Тема: Система органів управління в галузі охорони навколишнього середовища і природокористування

Основні поняття

Адміністративне управління в сфері ООС і РПП є невід'ємною і важливою складовою частиною управління в даній сфері діяльності. Різноманіття і складність адміністративно-контрольних інструментів ООС вимагають значних державних зусиль і активного громадського участі для координації результатів різних видів і стадій управління. Мета - досягнення узгоджених ефектів в раціональному природокористуванні і охорони навколишнього середовища як на локальному, так і на глобальному рівні.

існує два підходи в управлінні природоохоронної діяльності (підходи до вирішення природоохоронних проблем):

- Підхід знизу - bottom-up (Залучення місцевого населення в виконання природоохоронних функцій; показало свою високу ефективність).

- Підхід зверху - top-down (Адміністративні).

Структура адміністративно-територіального і галузевого управління природоохоронною діяльністю є пріоритетною в багатьох країнах, де рівень екологічної свідомості населення ще низький.

Всі органи управління в сфері охорони навколишнього середовища в РФ (як і в інших сферах управління) можуть бути поділені на дві основні категорії:

· державні органи загальної компетенції (Федеральні збори, Уряд, представницькі та виконавчі органи влади різного рівня, а також органи самоврядування), т. Е. Вони відають широким колом питань, в тому числі і питаннями ООС і ПП.

· державні органи спеціальної компетенції (Покладені завдання, пов'язані з нормуванням, ліцензуванням, сертифікацією, контролем і т. Д.) Влада державних органів по спеціальних питаннях природокористування і охорони природи поширюється на всі галузі народного господарства і сфери діяльності ? їх називають також міжгалузевими або надвідомчими.

У квітні 2004 р в рамках реформи управління в Російській Федерації були створені

У складі міністерств з 2004 року діють два види структур (відмінність - за функцією):

1. федеральні служби по контролю і нагляду за окремими компонентами природного середовища, ресурсів і особливо охоронюваних територій

2. федеральні агентства по використанню у відповідній сфері управління.

Таким чином, функції контролю і нагляду за окремими компонентами природного середовища, ресурсів і особливо охоронюваних територій цілеспрямовано відокремлені від функцій використання і управління, що є прогресивним напрямком у сфері регулювання будь-якої діяльності. Екологічний контроль |  Повноваження органів виконавчої влади Російської Федерації різних рівнів у сфері відносин, пов'язаних з охороною навколишнього середовища

 поняття екстерналій |  податок Пігу |  СХЕМА освіту і величина оптимального податку (податку Пігу) на забруднення |  платність природокористування |  Система платежів за забруднення навколишнього середовища в Росії |  Механізми купівлі-продажу прав на забруднення середовища |  Загальна характеристика |  Основні інструменти адміністративного управління в сфері природокористування і охорони навколишнього середовища |  Кадастри природних ресурсів |  Екологічна експертиза в США |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати