На головну

Приклади розподілів випадкових величин

  1.  A.3.3. приклади
  2.  Auml; Приклади біноміальних експериментів.
  3.  Auml; Приклади.
  4.  Cent; Поняття випадкової величини
  5.  I. Приклади розв'язання задач
  6.  I. Приклади розв'язання задач
  7.  I. Приклади розв'язання задач

1. Біноміальний розподіл -розподіл ймовірностей  числа успіхів в схемі Бернуллі - задається формулою Бернуллі .

, ,  , мода : .

2. Розподіл Пуассона (закон рідкісних явищ) -для дискретної СВ  , Яка може приймати будь-які цілі невід'ємні значення  = 0, 1, 2, ..., - задається формулою .

, .

3. Рівномірний розподілна отрезкеімеет СВ, задана щільністю

4. Показовий розподілмає СВ, задана щільністю  де  -постійний параметр розподілу.

5. Нормальний розподіл (закон Гаусса)має СВ, задана щільністю .

, ,  , Медіана - а, , .

 , де  - Функція Лапласа (див. Таблицю).

Правило «трьох сигм» -  0,9973  попадання нормально розподіленої величини в проміжок  практично достовірна подія. Числові характеристики СВ. |  Розрахункові ЗАВДАННЯ ПО ПОДІЛУ МАТЕМАТИКИ 1 сторінка

 властивості ймовірності |  Формула повної ймовірності. Формула Байєса |  Класична ймовірність |  елементи комбінаторики |  геометрична ймовірність |  Основне завдання: обчислити вірогідність того, що подія А відбудеться m раз (). Тут m - кількість успіхів. |  Граничні теореми в схемі Бернуллі |  випадкові величини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати