Загальні правила |  Кількісне визначення мікроорганізмів |  лінімент |  НД: ФС 42-3636-98 |  фармакопейна стаття |  Лінімент стрептоциду 5% ФС 42-2882-92 |  Вазеліну -80,00 г |  Паста саліцилової-цинкова ФС 42-1857-98 |  Тема: Аналіз супозиторіїв заводського виготовлення. |  СУПОЗИТОРІЇ |

загрузка...
загрузка...
На головну

Тема: Аналіз мазей заводського виготовлення.

  1.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  2.  B. Поняття про регресійного аналізу
  3.  C) Аналіз, синтез; індукція, дедукція.
  4.  ETOM-аналіз
  5.  GAP-аналіз
  6.  I I.4.2 Маркетинговий аналіз АТЦ
  7.  I АНАЛІЗ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ

ПІВНІЧНИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУРС ФАРМАЦІЇ КАФЕДРИ ФАРМАКОЛОГІЇ

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ГОТОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ

(Частина II)

Методичні вказівки

До лабораторних занять з фармацевтичної хімії

Для студентів IV курсу фармацевтичного факультету

(8:00)

Архангельськ 2006


УДК

Автори: канд. фарм. наук Струсовський О. Г.

Рецензенти: доктор мед. наук, доц. Айвазова Е. А.

доктор медичних наук, професор Буюклінская О. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на заседенія ЦМС СГМУ

«__» ____________ 2006 р

голова ЦМС

проф ..................................

Методичні вказівки ставлять собі за мету більш глибоке засвоєння студентами особливостей аналізу готових лікарських форм: мазей, паст, лініментів і супозиторіїв, цілеспрямоване набуття вмінь і навичок майбутнього фахівця.


Лабораторная робота 1.

Тема: Аналіз мазей заводського виготовлення.

Мета заняття: Вивчення особливостей аналізу мазей, паст і лініментів.

об'єкти:

1. Мазь складу: кислоти саліцилової - 13,33

кислоти бензойної - 6,67

вазеліну - 80,00;

2. Мазь цинкова;

3. Лінімент стрептоциду 5%;

4. Паста саліцилової-цинкова.

література:

1. Державна фармакопея ХI видання.- М .: Медицина, 1990.-вип. 2, с. 154-160.

2. Лекційний матеріал.

3. Методичні вказівки «Особливості аналізу готових лікарських форм» .- Архангельск.-2006.

4. Бєліков В. Г. Фармацевтична хімія. Ч. 2. Спеціальна фармацевтична хімія.- П'ятигорськ, 1996.- С. 182-185, 267-268.


Питання для самопідготовки:

1. Які принципи класифікації м'яких лікарських форм?

2. Дайте визначення супозиторія і приведіть класифікацію.

3. Дайте визначення мазей і приведіть їх класифікацію.

4. Які з ГФ ХI особливості аналізу супозиторіїв ви знаєте?

5. Які з ГФ ХI особливості аналізу мазей, паст і лініментів ви знаєте?

6. Які реакції можна використовувати для ідентифікації інгредієнтів досліджуваних лікарських форм?

7. Перерахуйте фізико-хімічні та об'ємні методи аналізу, які можна використовувати для кількісного визначення інгредієнтів аналізованих лікарських форм.

План заняття:

1. Вхідний контроль.

2. Теоретичний розбір матеріалу:

3. Розподіл індивідуальних завдань.

4. Самостійна робота студентів:

4.1. Виконання аналізу мазей, паст, лініментів.

5. Перевірка отриманих результатів.

6. Оформлення протоколу за результатами аналізу.

7.Усний підсумковий контроль. Лабораторна робота № 11 |  Практичні вміння до заняття №1
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати