На головну

Можливості всебічного розвитку дитини в процесі ФЕМП

  1.  A) Історичний метод є принцип відтворення об'єкта у всіх деталях його історичного розвитку.
  2.  Amp; 38. Підстава виникнення прав і обов'язків батьків і дітей. Встановлення походження дитини, народженої в шлюбі.
  3.  Amp; 39. Добровільне встановлення батьківства дитини, народженої поза шлюбом.
  4.  Amp; 45. Право дитини на ім'я, по батькові та прізвище. Зміна імені та прізвища дитини.
  5.  Amp; 48. Здійснення батьківських прав, в тому числі батьків, які проживають окремо від дитини, а також неповнолітніми і недієздатними батьками.
  6.  Amp; 50. Обмеження батьківських прав. Відібрання дитини при безпосередній загрозі життю або здоров'ю дитини.
  7.  I. Питання про темп розвитку індустрії

I. Сенсорний розвиток (відчуття і сприйняття) Джерелом елементарних математичних уявлень є навколишнє реальна дійсність, яку дитина пізнає в процесі різноманітної діяльності, в спілкуванні з дорослими і під їх навчальним керівництвом.

В основі по-

знання маленькими дітьми якісних та кількісних ознак предметів і явищ лежать сенсорні процеси (рух очей, прослеживающих форму і розмір предмета, обмацування руками і ін.). В процесі різноманітної перцептивної і продуктивної діяльності у дітей починають формуватися уявлення про навколишній світ: про різні ознаки і властивості предметів - кольорі, формі, величині, їх просторове розташування, кількості. Поступово накопичується сенсорний досвід, який є чуттєвої основою для математичного розвитку. При формуванні елементарних математичних уявлень у дошкільника ми спираємося на різні аналізатори (тактильний, зоровий, слуховий, кінестетичний) і одночасно розвиваємо їх. Розвиток сприйняття йде шляхом вдосконалення перцептивних дій (розгляд, обмацування, вислуховування і ін.) І засвоєння систем сенсорних еталонів, вироблених людством (геометричні фігури, заходи величин і ін.).

II. Розвиток мислення Обговорення

Назвіть види мислення.

-Як В роботі вихователя по ФЕМП враховується рівень
 розвитку мислення дитини?

-Які Логічні операції ви знаєте?

-Пріведіте Приклади математичних завдань для кожної
 логічної операції.

Мислення - процес свідомого відображення дійсності в уявленнях і судженнях.

У процесі формування елементарних математичних уявлень у дітей розвиваються всі види мислення:

- Наочно-дійове;

- Наочно-образне;

- Словесно-логічне.

 Логічні операції  Приклади завдань дошкільнятам
 Аналіз (розкладання цілого на складові частини)  - З яких геометричних фігур складена машина?
 Синтез (пізнання цілого в єдності і взаємозв'язку його частин)  - Склади будинок з геометричних фігур

 Логічні операції  Приклади завдань дошкільнятам
 Порівняння (зіставлення для встановлення подібності та відмінності)  - Чим схожі ці предмети? (Формою) - Чим відрізняються ці предмети? (Розміром)
 Конкретизація (уточнення)  - Що ти знаєш про трикутнику?
 Узагальнення (вираз основних результатів в загальному положенні)  - Як можна одним словом назвати квадрат, прямокутник і ромб?
 Систематизація (розташування в певному порядку)  Постав матрьошки по зростанню
 Класифікація (розподіл об'єктів за групами в залежності від їх загальних ознак)  - Розклади фігури на дві групи. - За якою ознакою ти це зробив?
 Абстрагування (відволікання від ряду властивостей і відносин)  - Покажи предмети круглої форми

III. Розвиток пам'яті, уваги, уяви Обговорення

-Що Включає поняття «пам'ять»?

-запропонував Дітям математичне завдання на розвиток пам'яті.

-Як Активізувати увагу дітей при формуванні елементарних математичних уявлень?

-Сформуліруйте Завдання дітям на розвиток уяви, використовуючи математичні поняття.

Пам'ять включає в себе запам'ятовування ( «Запам'ятай - це квадрат»), пригадування ( «Як називається ця фігура?»), Відтворення ( «Намалюй коло!»), Впізнавання ( «Знайди і назви знайомі фігури!»).

Увага не виступає як самостійний процес. Його результатом є поліпшення будь-якої діяльності. Для активізації уваги вирішальне значення має вміння поставити завдання і мотивувати його. ( «У Каті одне яблуко. До неї прийшла Маша, треба розділити яблуко порівну між двома дівчатками. Уважно подивіться, як я це буду робити!»).

Образи уяви формуються в результаті уявного конструювання об'єктів ( «Уявіть фігуру з п'ятьма кутами»).

IV. Розвиток мовлення
 Обговорення

-Як В процесі формування елементарних математичних уявлень розвивається мова дитини?

-Що Дає математичне розвиток для розвитку мовлення дитини?

Математичні заняття мають величезний позитивний вплив на розвиток мовлення дитини:

- Збагачення словника (числівники, просторові
 приводи і прислівники, математичні терміни, що характеризують форму, величину і ін.);

- Узгодження слів в однині та множині ( «один зайчик, два зайчика, п'ять зайчиків»);

- Формулювання відповідей повним пропозицією;

- Логічні міркування.

Формулювання думки в слові призводить до кращого розуміння: формулюючи, думка формується.

V. Розвиток спеціальних навичок і умінь
 Обговорення

- Які спеціальні навички і вміння формуються у дошкільнят в процесі формування математичних уявлень?

На математичних заняттях у дітей формуються спеціальні навички і вміння, необхідні їм у житті та навчанні: рахунок, обчислення, вимірювання та ін.

\ 1 VI. Розвиток пізнавальних інтересів Обговорення

-Які Значення наявності у дитини пізнавального інтересу до математики для його математичного розвитку?

-Які Шляху збудження пізнавального інтересу до математики у дошкільнят?

-Як Можна порушити пізнавальний інтерес до занять по ФЕМП в ДОУ?

-Що Є передумовою виникнення інтересу до заняття математикою у дітей?

Значення пізнавального інтересу:

- Активізує сприйняття і розумову діяльність;

- розширює кругозір;

- Сприяє розумовому розвитку;

- Підвищує якість і глибину знань;

- Сприяє успішному застосуванню знань на практиці;

- Спонукає самостійно здобувати нові знання;

- Змінює характер діяльності і пов'язані з нею переживання (діяльність стає активної, самостійної, різнобічної, творчої, радісною, результативною);

- Позитивно впливає на формування особистості;

- Позитивно впливає на здоров'я дитини (збуджує енергію, підвищує життєвий тонус, робить життя щасливішим);

Шляхи збудження інтересу до математики:

- Зв'язок нових знань з дитячим досвідом;

- Відкриття нових сторін в колишньому досвіді дітей;

- Ігрова діяльність;

- Словесне збудження;

- Стимуляція.

Психологічні передумови інтересу до математики:

- Створення позитивного емоційного ставлення до педагога;

- Створення позитивного ставлення до занять.

Шляхи збудження пізнавального інтересу до заняття по ФЕМП:

- Пояснення сенсу виконуваної роботи ( «Ляльці ніде спати. Давайте побудуємо для неї ліжко! Яких розмірів вона повинна бути? Давайте поміряти!»);

- Робота з улюбленими привабливими об'єктами (іграшками, казками, картинками та ін.);

- Зв'язок з близькою дітям ситуацією ( «У Міши день народження. Коли у вас день народження, хто до вас приходить?
 До Міші теж прийшли гості. Скільки чашок треба поставити на стіл для свята? »);

- Цікава для дітей діяльність (гра, малювання, конструювання, аплікація та ін.);

- Посильні завдання і допомога в подоланні труднощів (Дитина повинна в кінці кожного заняття випробувати задоволення від подолання труднощів) ', позитивне ставлення до діяльності дітей (зацікавленість, увагу до кожної відповіді дитини, доброзичливість); спонукання ініціативи та ін. Роль навчання математики для всебічного розвитку особистості дитини |  Методи ФЕМП. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

 Зв'язок ММР з іншими науками |  Значення навчання дітей математиці |  прийоми ФЕМП |  організація заняття |  Методичні вимоги до заняття з математики (залежать від принципів навчання) |  Значення і місце дидактичних ігор в математичному розвитку дошкільників |  Завдання для самостійної роботи студентів |  Орієнтовна схема аналізу показового заняття |  Завдання для самостійної роботи студентів |  Значення розвитку кількісних уявлень у дошкільників |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати