Головна

Рішення рівнянь першого наближення руху супутника відносно станів рухомого рівноваги нульового наближення.

  1.  C) канал нульового рівня
  2.  D) персональні продажу - дуже дорогий засіб просування товару з точки зору витрат на один контакт
  3.  II. Порядок висунення і розгляду кандидатур на здобуття Премії
  4.  II. ПРАВИЛА ЩОДО МІСЦЯ ВЧИНЕННЯ ОБРЯДУ І СТВОРЕННЯ уявний образ
  5.  III. РІШЕННЯ ТИПОВИХ ПРИКЛАДІВ
  6.  V. НЕПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ ПРО урядових кабінетах
  7.  VI. НЕПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ ПРО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ШТАБІ І ОКВ

Згідно (30), (36) і (39), приймаємо

 (41)

.

Вводячи співвідношення (41) в рівняння (23) - (27), отримуємо рівняння першого наближення руху супутника відносно станів рухомого рівноваги нульового наближення

 (42)

.

Провівши в рівняннях (42) пряме інтегральне перетворення Лапласа по швидкому часі  , Записуємо рівняння першого наближення в зображеннях (які позначаємо тильдой,  - Довільний комплексний параметр).  (43)

 (44)

 (45)

 (46)

Загальне рішення лінійного неоднорідного звичайного диференціального рівняння (44) представляється в формі

 (47)

де:  , ? = kz - функції А. Н. Крилова, а константи інтегрування  легко знаходиться підстановкою (47) в граничні умови (45).

Далі, вводячи (47) в рівності (46), отримуємо зображення реакцій стрижня и  , Що діють (рис.1) відповідно на супутник в точці О і на тіло 1 в точці

 (48)

тут

 (49)

функції  аналітичне в околиці точки k = 0, а їх розкладання в ряд Тейлора містять лише парні ступеня параметра k. знаменник  обнуляється лише на дійсній або уявної осі комплексної площини. Зокрема, вибір головної гілки радикалів у виразі для  призводить до того, що при кінцевих  функції  , Не мають особливостей в правій половині і на уявної осі комплексної площини  . Легко перевірити, що функції  , Мають такі властивості:

 (50)

а також

 (51)

Підставляючи (48) в (43), зводимо задачу до вирішення неоднорідною лінійної системи алгебраїчних рівнянь

 (52)

k = 1 - 4

де

 (53)

Вирішуючи систему рівнянь (52) щодо  , Отримуємо зображення помилки стабілізації

 (54)

 (55)

Тут квазіраціональние дроби  є предаточную функціями системи стабілізації;

 характеристичний квазімногочлен,  ті, хто підбурює квазімногочлени,  трансцендентні функції від  , Які виражаються через . Рішення рівнянь нульового наближення програмного повороту супутника щодо орбітальної системи координат при наявності постійного обурює моменту зовнішніх сил |  Динамічне моделювання системи кутовий стабілізації супутника з пружним стрижнем і закріпленим на його кінці тілом за типовими логарифмическим приватним характеристикам

 Рівняння газореактівной системи управління рухом супутника з пружним стрижнем і закріпленим на його кінці тілом. |  Асимптотичні розвинення за методом багатьох масштабів. |  Динамічне моделювання програмного повороту супутника з пружним стрижнем і закріпленим на його кінці тілом щодо орбітальної системи координат. |  Рівняння руху пружного ланки маніпулятора |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати